Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering

Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De VOB heeft deze verzekering voor al onze leden afgesloten bij Concordia de Keizer.

Wanneer interessant?

Door een verscherping van de wet wordt het zogeheten niet-behoorlijk bestuur gemakkelijker aangepakt. Bestuurders lopen veel meer risico’s om ongewild betrokken te raken bij een aansprakelijkstelling. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bescherm je het privévermogen van alle bestuurders tegen fouten of vermeende fouten van het bestuur.

Er is sprake van een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat het hele bestuur (inclusief de raad van toezicht) samen verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid en daarmee gezamenlijk aansprakelijk is. Er hoeft dus niet van iedere bestuurder bewezen te worden wat die individueel verkeerd heeft gedaan.

Jouw voordeel

Al onze leden zijn automatisch verzekerd voor:

  • Geen eigen risico:
  • Wereldwijde dekking (exclusief USA en Canada):
  • Het gehele bestuur (inclusief oud-bestuursleden) is verzekerd.

Let op!

Veel van onze leden zijn de afgelopen jaren samenwerkingen en/of fusies aangegaan met andere (culturele) instellingen. Het risico voor verzekeraars is daarmee aan het veranderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om ontwikkelingen op het gebied van podiumfaciliteiten, cultuureducatie, uitgebreide horeca of productie. De huidige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorziet mogelijk niet of niet voldoende in een adequate dekking voor deze veranderde activiteiten.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Marco van Steenis van Concordia de Keizer per mail of telefoon: 010 – 25 11 268.

Inloggen vereist
De stukken kunt u inzien nadat u rechtsboven heeft ingelogd.