Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Lees verder

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die wij voor al onze leden hebben afgesloten bij Concordia de Keizer.

Aansprakelijkheid

Als organisatie kun je om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door een klant die (letsel)schade oploopt door jouw nalatigheid. Ook werknemers kunnen tijdens werktijd schade veroorzaken of zelf schade oplopen. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van door derden geleden schade verzekerd, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Jouw voordeel

Al onze leden zijn automatisch verzekerd voor:

  • Verzekerd bedrag, € 5.000.000,- per aanspraak, gemaximeerd tot € 10.000.000,- per verzekeringsjaar;
  • Eigen risico € 1.000,- bij materiele schade, € 5.000,- bij personenschade (per gebeurtenis) en € 1.500,- in geval van opzicht;
  • Geldig voor bestuursleden, werknemers en vrijwilligers;
  • Wereldwijde dekking exclusief USA en Canada maar voor zakenreizen de hele wereld.

Let op!

Veel van onze leden zijn de afgelopen jaren samenwerkingen en/of fusies aangegaan met andere (culturele) instellingen. Het risico voor verzekeraars is daarmee veranderd, waardoor bepaalde risico’s buiten de VOB bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen.

Het is nu mogelijk om tegen aantrekkelijke tarieven en voorwaarden een aanvullende polis af te sluiten. Deze aanvullende polis sluit volledig aan op de bestaande polis. Hierdoor wordt een adequate en volledige dekking verkregen. Daarmee wordt dubbele verzekering voorkomen en zit de gehele bedrijfsaansprakelijkheid bij één verzekeraar. Bij schade ontstaat dus geen discussie tussen verzekeraars.

Concordia de Keizer

Neem voor meer informatie contact op met Marco van Steenis van Concordia de Keizer per mail of tel. 010 – 25 11 268.

De premietabel kun je inzien achter de inlog.