Ga door naar hoofdcontent
InformatieBedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

ledenvoordeel

Als organisatie kun je om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door een klant die (letsel)schade oploopt door jouw nalatigheid. Ook werknemers kunnen tijdens werktijd schade veroorzaken of zelf schade oplopen.

Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die wij voor al onze leden hebben afgesloten bij Ecclesia.

Aansprakelijkheidverzekering

 Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van door derden geleden schade verzekerd, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Jouw voordeel

Al onze leden zijn automatisch verzekerd voor:

  • Verzekerd bedrag, € 5.000.000,- per aanspraak, gemaximeerd tot € 10.000.000,- per verzekeringsjaar;
  • Eigen risico € 1.000,- bij materiele schade, € 5.000,- bij personenschade (per gebeurtenis) en € 1.500,- in geval van opzicht;
  • Geldig voor bestuursleden, werknemers en vrijwilligers;
  • Wereldwijde dekking exclusief USA en Canada maar voor zakenreizen de hele wereld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze verzekering contact op met Mary Donath van Ecclesia tel. 06 – 21365432.

Let op!

Veel van onze leden zijn de afgelopen jaren samenwerkingen en/of fusies aangegaan met andere (culturele) instellingen. Het risico voor verzekeraars is daarmee veranderd, waardoor bepaalde risico’s buiten de VOB bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen.

Het is nu mogelijk om tegen aantrekkelijke tarieven en voorwaarden een aanvullende polis af te sluiten. Deze aanvullende polis sluit volledig aan op de bestaande polis. Hierdoor wordt een adequate en volledige dekking verkregen. Daarmee wordt dubbele verzekering voorkomen en zit de gehele bedrijfsaansprakelijkheid bij één verzekeraar. Bij schade ontstaat dus geen discussie tussen verzekeraars.

Meer weten over dit voordeel?
Neem contact op Mary Donath op 06-21365432.
Stuur een mailtje

Over
Ecclesia is specialist in risicobeheersing. Wij ontzorgen u met optimale oplossingen voor elk complex risicovraagstuk. Als onderdeel daarvan adviseren wij u op het gebied van pensioenen, zorg en inkomen en sociale zekerheid.
Ga naar organisatie