Ons ledenvoordeel

Arbodienstverlening

Lees verder

ArboNed helpt mkb-ondernemers met alle (preventieve) arbozaken, zodat ook jij kunt blijven doen waar je goed in bent: ondernemen. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.

Jouw voordeel

De professionals van ArboNed hebben ruime ervaring in deze branche. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen jij te maken hebt. Jouw vaste contactpersoon werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met jou en de bedrijfsarts samen om jouw werknemer zo snel mogelijk en duurzaam weer aan het werk te krijgen. Onze consultants (veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen) adviseren en ondersteunen jou bij jouw arbozorgbeleid. Samen zorgen we ervoor dat jouw werknemers langer gezond en met plezier kunnen doorwerken.
Jouw voordelen op een rij:

  • Veel branchekennis, -expertise en -ervaring (verzuimpreventie, veiligheid, branchespecifieke risico’s).
  • 5% korting op de verzuimabonnementen Flex, Basis en Extra van ArboNed.
  • 5% korting op alle re-integratieactiviteiten die niet onder het abonnementstarief vallen.
  • 5% korting op preventie-activiteiten.
  • Gratis ‘Goed geregeld check’.
  • Gratis deelname aan (branche-specifieke) webinars.
  • Een vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie.
  • Online klantportal: verzuim volgen + rapportages.

Gezond en vitaal thuiswerken

Voor alle werkenden in Nederland geldt sinds half maart 2020: werk zoveel mogelijk vanuit huis. Dit is een uitzonderlijke situatie die nog langere tijd kan duren. Zowel voor werknemers als voor werkgevers brengt dit uitdagingen met zich mee.
Wat kun jij als werkgever doen?

  1. Geef jouw werknemers tips voor het instellen van een goede en gezonde thuiswerkplek.
  2. Boek een online (thuis)werkplekcheck.
  3. Je kunt een thuiswerkovereenkomst opstellen, maar dit is geen wettelijke verplichting.

Meldpunt Ongewenst gedrag

We werken samen met VOB om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Alle leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken. Je hoeft hier geen contract met ArboNed voor te hebben. De toegang tot opvang is kosteloos, net als het inschrijven van je organisatie. Pas als ArboNed een melding ontvangt, worden er kosten – tegen een gereduceerd tarief – in rekening gebracht.

Wanneer interessant?

Er zijn wettelijke regelingen voor verzuimbegeleiding en verplichtingen die preventief bijdragen aan gezonde, veilige werkomstandigheden, zodat je verzuim kunt voorkomen. Denk aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), Wet verbetering Poortwachter en de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken.
Belangrijker dan het voldoen aan de wet is het zorgen voor een gezonde, veilige en vitale werkomgeving. Want gezonde en vitale werknemers zijn productiever, hebben meer plezier in hun werk en verzuimen minder. En met vitale mensen kun jij jouw doelen realiseren en ambities waarmaken, kortom: gezond ondernemen.