Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbocatalogus

Arbocatalogus

De sociale partners in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (VOB, FNV en CNV) hebben de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken opgesteld om bij te dragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De arbocatalogus is een verzameling van middelen en oplossingen die bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden in de bibliotheekbranche. De arbocatalogus beschrijft middelen en goede werkwijzen/methoden, die bedoeld zijn om arborisico’s te verminderen. De oplossingen zijn verplichtingen. Een bibliotheek mag ook andere oplossingen inzetten als deze maar minstens gelijkwaardig zijn qua beschermingsniveau aan de oplossingen in de arbocatalogus. Daarnaast bevat de arbocatalogus ook handige tips.

Arbeidsinspectie en arbocatalogus

De arbocatalogus is in 2022 geactualiseerd en door de Nederlandse Arbeidsinspectie met een positief resultaat getoetst. Dit heeft tot gevolg dat de Arbeidsinspectie de arbocatalogus gebruikt als referentie bij controles in bibliotheken. De arbocatalogus is geldig tot en met 1 september 2028.

Een aantal onderdelen in de arbocatalogus is niet ter toetsing voorgelegd aan de Arbeidsinspectie, omdat dit bovenwettelijke afspraken betreft (binnenklimaat) of te beknopt is uitgewerkt om te kunnen toetsen (BHV). Deze onderdelen zijn wel opgenomen in de arbocatalogus, omdat sociale partners er belang aan hechten om hier in het kader van goede arbeidsomstandigheden aandacht aan te geven.  Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Blad 9, Onderdeel 6 – Gezond en veilig werken: binnenklimaat: Betreft de temperaturen van 24 en 27 graden.
  • Blad 9, Onderdeel 6 – Gezond en veilig werken: binnenklimaat: Betreft de luchtsnelheid van 0,25m/sec.
  • Blad 9, Onderdeel 6 – Gezond en veilig werken: BHV-ers: Betreft beleid over de aanwezigheid van BHV-ers.