Arbeidsomstandigheden

Lees verder

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen een sector of een onderneming in te vullen.

Op deze wijze verbeteren de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken hebben sociale partners gezamenlijk middelen en oplossingen vastgelegd die bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden in de branche. Deze arbocatalogus geldt voor onbepaalde tijd.

Arbocatalogus

De Arbocatalogus Openbare Bibliotheken is een verzameling van oplossingen voor knelpunten en risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bibliotheken. De catalogus beschrijft middelen en goede werkwijzen/methoden, die tot doel hebben arborisico’s te verminderen. De oplossingen zijn suggesties. Een bibliotheek mag ook andere oplossingen inzetten als deze maar minstens gelijkwaardig zijn aan de oplossingen in de arbocatalogus.

In Lijst van knelpunten en oplossingen vind je een overzicht van de arbeidsomstandigheden in openbare bibliotheken.

Het protocol Ongewenst gedrag is een voorbeeld dat je kunt gebruiken.