Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld

Stichting BibliotheekWerk (SBW) maakt regelmatig arbeidsmarktanalyses van de branche openbare bibliotheken. Deze arbeidsmarktanalyses geven bibliotheken inzicht in de actuele stand van zaken en biedt handvatten voor het hrm-beleid.

Je vindt de recente arbeidsmarktanalyses op Arbeidsmarktanalyse openbare bibliotheken – BibliotheekWerk.

Arbeidsmarktanalyse – 2023

In de arbeidsmarktanalyse 2023 zijn de (verwachte) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe thema’s voor de branche openbare bibliotheken in kaart gebracht. Onderdeel van deze analyse is het thema duurzame inzetbaarheid. Hierbij is gekeken naar gezond werken en opleiding, loopbaan en ontwikkeling.

Sectoranalyse – 2021

In de sectoranalyse 2021 stond het thema “duurzame inzetbaarheid’ in de bibliotheeksector centraal. Uit de sectoranalyse kwam naar voren dat er winst te behalen is door juiste en voldoende ondersteuning te bieden om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Daarom heeft BibliotheekWerk, in samenwerking met de bibliotheekbranche, MDIEU-subsidie aangevraagd bij het ministerie van SZW.

Op basis van de sectoranalyse zijn drie speerpunten vastgesteld:

  • Het versterken van de rol van leidinggevenden.
  • Heldere competentieprofielen en het inzichtelijk maken van loopbaanpaden.
  • Het voorkomen van voortijdig uitval van medewerkers

Deze speerpunten zijn vertaald naar drie projecten rond duurzame inzetbaarheid met verschillende activiteiten.