Arbeidsmarkt in beeld

Lees verder

De branche openbare bibliotheken wil een duurzame arbeidsmarkt.

Wat speelt er allemaal?

Branchegegevens ziekteverzuim 2016 – 2017

Arboned heeft in opdracht van de VOB de periodieke brancherapportage ‘Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim 2017‘ uitgebracht.

Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector – nov 2017

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan deze arbeidsmarktagenda. Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

De uitvoering van de agenda heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland.

Branchegegevens ziekteverzuim 2015 – 2016

Arboned heeft in opdracht van de VOB de periodieke brancherapportage ‘Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim 2015‘ uitgebracht.

‘Minder personeel en andere taken’- dec 2015

In december 2015 is de arbeidsmarktanalyse 2015 ‘Minder personeel en andere taken‘ van BibliotheekWerk (SBW) uitgekomen.

Inventarisatie ‘Medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken’ – jun 2015

BibliotheekWerk (SBW) heeft een inventarisatie ‘Medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken‘ uitgevoerd over hoeveel personen uit de doelgroep van de Participatiewet werkzaam zijn in de branche openbare bibliotheken op verzoek van het COAOB.

Branchegegevens ziekteverzuim 2014 – 2015

Arboned heeft in opdracht van de VOB de periodieke brancherapportage ‘Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim 2014‘ uitgebracht. Het verzuim binnen openbare bibliotheken is gedaald. Ook hebben medewerkers zich minder vaak ziek gemeld. Het percentage van medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn, is iets toegenomen.

Rapport ‘Arbeidsmarkt en arbeidskosten in beeld’ – 2013

In opdracht van de VOB is in de zomer/najaar 2013 een onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt en de arbeidskosten in de branche door adviesbureau BusyBusiness. Het onderzoek heeft geleid tot het rapport ‘Arbeidsmarkt en arbeidskosten in beeld’.

Het rapport is vooral bedoeld om de werkgeversdelegatie in het cao-overleg inzicht te geven in de kosten van de diverse arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunnen bibliotheken zelf hun cijfers vergelijken met de uitkomsten in de rapportage. Log rechtsboven in voor het rapport en de opvallendste uitkomsten.