Ga door naar hoofdcontent
InformatieCao Stichting BibliotheekWerk

Cao Stichting BibliotheekWerk

De Stichting BibliotheekWerk (SBW) heeft als doel bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. De activiteiten van BibliotheekWerk zijn er op gericht hierin de branche te ondersteunen.

Cao Stichting BibliotheekWerk 2024 – 2026

De cao SBW 2024 – 2026 is vastgesteld en deze cao-tekst is hier te vinden. De looptijd van de cao SBW is van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

Inwerkingtreding

Cao-partijen hebben de cao SBW 2024-2026 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW heeft de kennisgeving van ontvangst (kvo) verzonden op 19 december 2023. De cao SBW 2024-2026 treedt op 1 januari 2024 in werking.

Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage is vastgesteld op 0,1% van de totale bruto loonsom. De peildata zijn 1 januari 2024, 1 januari 2025 en 1 januari 2026.