Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds openbare bibliotheken

Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds openbare bibliotheken

Stichting BibliotheekWerk is opgericht als een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds).

De Stichting BibliotheekWerk (SBW) heeft als doel bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. De activiteiten van BibliotheekWerk zijn er op gericht hierin de branche te ondersteunen.

Cao Stichting BibliotheekWerk

De cao SBW 2022 – 2023 is vastgesteld en deze cao-tekst is hier te vinden. De looptijd van de cao SBW is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De VOB heeft een overzicht met veelgestelde vragen (faq) over de cao SBW 2022 – 2023 gemaakt.

Inwerkingtreding

Cao-partijen hebben de cao SBW 2022-2023 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW heeft de kennisgeving van ontvangst (kvo) verzonden op 24 februari 2022. Hiermee is de cao SBW 2022-2023 op 25 februari 2022 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in werking getreden.

Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage is vastgesteld op 0,2% van de totale bruto loonsom. De peildata zijn 1 januari 2022 respectievelijk 1 januari 2023.