Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbeidsconflict

Arbeidsconflict

Soms ben je het niet eens met je werkgever. Dat hoort erbij. Als die verschillen van inzicht echter blijven aanhouden, en als ze zelfs je functioneren gaan beïnvloeden, spreken we van een arbeidsconflict. Dan kan de geschillencommissie wellicht helpen.

Definitie

We spreken van een arbeidsconflict als er gedurende langere tijd sprake is van tegenstellingen tussen jou als werknemer en je werkgever en als die tegenstellingen niet goed worden opgelost. Dat kan natuurlijk ook binnen bibliotheken voorkomen. Als je een arbeidsconflict hebt, kun je meestal niet meer goed werken.

Protocol

Ben je ingelogd? Dan zie je in de rechterkolom het ‘Protocol bij arbeidsconflict’. Hier vind je meer informatie.

Geschillencommissie

Onze cao-partijen hebben een Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen (ook wel Geschillencommissie genoemd) in het leven geroepen waar je terecht kunt als er sprake is van een arbeidsconflict. Die commissie bestaat uit drie leden:

  • een voorzitter, benoemd door de partijen gezamenlijk;
  • een lid, benoemd door de VOB (werkgeversdelegatie);
  • een lid, benoemd door de vakbonden.

Op dit moment bestaat de commissie uit:

  • Mr. J.J.M. de Laat, voorzitter
  • J. van Pelt, lid namens de VOB
  • L.P. de Vries, lid namens ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak
  • Fanny Geurts-Pang, secretaris

Geschil oplossen

De geschillencommissie biedt een laagdrempelige manier om een geschil op te lossen. Er hoeft dan geen rechter bij betrokken te worden. De tegenover elkaar staande partijen kunnen er zelf voor kiezen of zij het advies van de commissie als bindend beschouwen (ze volgen het advies van de commissie ook op).

Je vindt de geschillenregeling in Bijlage F van de cao OB.