Ga door naar hoofdcontent

ANBI

De VOB en veel van haar leden hebben sinds 2008 een algemeen nut beogende instelling status. De VOB onderhoudt de groepsbeschikking ANBI nummer 47.

Sinds 2012 is dit omgezet naar een Culturele ANBI-status.

De VOB heeft ook het ingevulde standaardformulier gepubliceerd volgens de voorwaarden culturele ANBI.

Voorwaarden

Wij adviseren onze leden om er zelf zorg voor te dragen dat de onderstaande gevraagde gegevens goed vindbaar op de eigen website staan, bijvoorbeeld onder een knop ‘Over ons’.

Over ons

 • Naam van de organisatie
  Gebruik hier de statutaire naam zoals deze bekend is bij de Kamer van Koophandel (KvK).
  Vermeld hier ook het nummer van de KvK en je fiscale of btw-nummer.
 • Contactgegevens
  Vermeld hier het postadres en het algemene mailadres van de bibliotheekorganisatie, zoals dat ook bij de KvK bekend is.
 • Bestuurssamenstelling
  en de namen van de bestuursleden/Raden van Toezichtleden van de bibliotheek. Tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico.
 • Doelstelling van de organisatie
  Denk hierbij aan de preambule van de statuten van de bibliotheekorganisatie of de omschrijving zoals deze bij de KvK staat vermeld.
 • Beleidsplan
  Dit kan een meerjarenplan zijn of een samenvatting daarvan.
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten
  Het jaarverslag of een samenvatting daarvan.
 • Financiële verantwoording
  De jaarrekening of een samenvatting daarvan.
 • Beloningsbeleid
  Vermeld hier onder welke cao het personeel valt (in de meeste gevallen cao openbare bibliotheken).
  Vermeld, voor zover van toepassing, dat er voor het bestuur of de Raad van Toezicht een (vacatie)regeling is, die op verzoek ter inzage is.