Ga door naar hoofdcontent
InformatieAlgemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening heeft verstrekkende gevolgen voor elke bibliotheek en ondersteuningsinstelling.

SPN, Koninklijke Bibliotheek en de VOB hebben de handen ineen geslagen. In 2017 organiseerden we regionale bewustwordingsessies en in 2018 boden we onze leden praktische hulpmiddelen en informatie aan, om tijdig toegerust te zijn voor de komst van de AVG.

AVG documenten verzameld en toegankelijk – nov 2018

De Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) werken nauw samen op het gebied van privacy en AVG. Rijnbrink Groep verzamelt alle content op dit gebied op haar Privacy Portal dat nu ook is opengesteld voor alle openbare bibliotheken. Meld je kosteloos aan en maak gebruik van hun kennis, documenten en ervaringen!

Werving tijdelijke werkgroep governance AVG – juli 2018

Met de komst van de AVG was het nodig om een aantal (juridische) afspraken tussen de openbare bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek aan te passen. In de Regeling KB en Lokale Bibliotheken is de verdeling van verantwoordelijkheden op grond van de AVG beschreven. De KB en de VOB delen de visie dat het van groot belang is om de governance verder uit te werken en te concretiseren. De VOB heet een tijdelijke werkgroep ingesteld die onder coördinatie van de verenigingscommissie Digitaal komt. Meer informatie lees je in ‘Werving tijdelijke werkgroep governance AVG‘.

Aanpassingen voorwaarden KB en AVG – juli 2018

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waren er aanpassingen nodig in de voorwaarden van Koninklijke Bibliotheek (KB). Er vindt namelijk uitwisseling plaats tussen de ICT-systemen van openbare bibliotheken en ICT-systemen van de KB. De VOB heeft onder andere de drie documenten ‘Verwerkersovereenkomst KB en uw bibliotheek’, ‘Regeling KB en bibliotheken’ en ‘Algemene Voorwaarden KB en bibliotheken’ laten toetsen.
Meer hierover lees je in de brief ‘Aanpassingen voorwaarden KB en AVG‘ van de VOB. Meer informatie op MetdeKB.nl.

Documenten AVG informatiebijeenkomsten KB, SPN, VOB – mei 2018

Tijdens drie AVG informatiebijeenkomsten informeerden de KB en de VOB medewerkers van openbare bibliotheken over de – onder invloed van de AVG veranderende – rollen betreffende de digitale basisdiensten van de KB. Bekijk hier de presentatie. De vragen en antwoorden zijn samengebracht in een Q&A te lezen op metdekb.nl en in het document ‘Vragen en antwoorden AVG informatiebijeenkomsten‘.

Model privacyverklaring voor werkgevers – 15 mei

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de werkgever onder meer de verplichting om werknemers tijdig informatie te verschaffen over de verwerking van diens persoonsgegevens. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft een uitgebreid model privacyverklaring opgesteld voor werknemers en sollicitanten. Je dient zelf na te gaan of de verklaring aansluit bij de situatie binnen jouw organisatie en hem bij te stellen waar nodig.

Contactgegevens ondersteuning digitale veiligheid en gegevensbescherming – apr 2018

In het document ‘Contactgegevens POI’s ondersteuning digitale veiligheid en gegevensbescherming‘ staan de contactgegevens en de bijbehorende doorverwijspagina voor ondersteuning op digitale veiligheid en gegevensbescherming van de desbetreffende Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). Het document is nog niet compleet, neem voor vragen contact op met de desbetreffend POI.

Functionaris gegevensbescherming, handreiking en dienstenaanbod POI’s – apr 2018

Bibliotheken zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de AVG. Als organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn bibliotheken dus zelf aan zet om de nieuwe privacywetgeving goed te borgen in de organisatie. In het document ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)‘ van april 2018 vind je meer informatie over de Functionaris Gegevensbescherming, de handreiking ‘bibliotheek en privacy en het dienstenaanbod van POI’s.

Ledenvoordeel: cyberverzekering – apr 2018

Concordia de keizer heeft speciaal voor onze leden een aantrekkelijke cyberverzekering die financiële schade vergoedt en ontzorgt. Meer informatie en contactpersonen op onze pagina Ledenvoordeel | Cyberverzekering.

Voortgang AVG: nieuwe rollen en nieuwe documentatie – mrt, 2018

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei a.s. wordt gehandhaafd, hebben de KB, SPN en de VOB de rollen van de betrokken partijen in het kader van de digitale basisdiensten geïnventariseerd. De uitkomst van de inventarisatie van de KB betekent dat de onderliggende afspraken en documentatie moet worden aangepast. Meer hierover is te lezen in het document ‘Voortgang AVG‘ of op metdekb.nl. De VOB heeft deze wijzigingen juridisch laten toetsen om onze leden te kunnen adviseren.

Regiobijeenkomsten Informatiebeveiliging en Privacy – apr 2017

De VOB, KB en SPN hebben in het voorjaar vier regiobijeenkomsten georganiseerd rondom informatiebeveiliging en privacy. Tijdens de bijeenkomsten werden bibliotheken onder andere geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van slecht beveiligde persoonsgegevens, de complexe wetgeving rondom informatiebeveiliging en privacy en de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Chris de Kruyf
Contactgegevens