Cao akkoord

Lees verder

De cao-partijen van de Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie zijn samen bezig om te komen tot vernieuwde, moderne cao.

Onderhandelaarsakkoord 2020

Op woensdag 8 juli 2020 is de alv van de VOB akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao OB/KE. Hiermee is de gezamenlijke cao OB/KE voor de bibliotheekbranche ingegaan op 1 juli 2020. In de nieuwe cao Openbare Bibliotheken/Kunsteducatie is een salarisverhoging van 3% afgesproken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. De bureaus van de VOB en Cultuurconnectie schrijven de komende tijd aan nieuwe cao-teksten die daarna door cao-partijen nog vastgesteld moeten worden.

In het akkoord is verder afgesproken dat per 1 juli de jeugdschalen uit de cao OB, zoals die tot 1 juli golden, komen te vervallen. Daarbij wordt in de cao OB/KE bepaald dat studenten en scholieren die een bijbaan hebben in de bibliotheek, niet meer onder de cao OB/KE vallen. Bekijk deze wijzigingen op dossier Aanpassingen cao.

Voorgaande akkoorden

2018

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 31 oktober 2017 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2018. Op 14 november hebben de cao-partijen het principeakkoord ondertekend.

2017

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 6 december 2016 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2017.

2015-2019

Op maandag 11 mei 2015 hebben cao-partijen een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao Openbare Bibliotheken en een sociaal contract. Bekijk voor de veranderingen het communiqué van de sociale partners. De nieuwe cao kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015-30 juni 2019, net als het sociaal contract.

Sociaal contract

Cao-partijen zijn meerjarige afspraken in de vorm van een sociaal contract overeengekomen. De kern van deze meerjarige afspraken is de gedeelde visie van cao-partijen op de toekomst van de arbeidsverhoudingen in de bibliotheekbranche met vijf aandachtspunten:

  1. Samen presteren: hoe vinden we een optimale match tussen organisatiedoelstellingen en de bijdragen van de werknemers om tot de beste resultaten te komen?
  2. Balans werk en privé: hoe organiseren wij het werk in de bibliotheek?
  3. Ruimte geven: hoe richten we de cao Openbare Bibliotheken in voor meer flexibiliteit?
  4. Duurzame inzetbaarheid binnen de bibliotheek: hoe bereiken we verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij werknemers gefaciliteerd door werkgevers?
  5. Samen winnen: hoe bereiken we participatie van werknemers op alle niveaus in de organisatie?