Ga door naar hoofdcontent
InformatieActuele thema’s

Actuele thema’s

De VOB zorgt ervoor dat de bibliotheek landelijk wordt gezien en betrokken als onmisbare partner bij de maatschappelijke opgaves uit het bibliotheekconvenant. We initiëren en verstevigen de samenwerking met ministeries, de politiek, IPO, de VNG en brancheorganisaties. In lokale en provinciale belangenbehartiging biedt de VOB ondersteuning. In het menu rechts vind je een overzicht van de actuele thema’s.