Tussentijdse aanpassingen cao

Lees verder

De cao Openbare Bibliotheken (cao OB 2020-2022) kan tussentijds aangepast worden. Hier staan de aanpassingen en aanvullingen op een rij.

Tekstuele wijzigingen

Bekijk de tussentijdse wijzigingen in de cao OB per 29-07-2022.

Salarissen 2022

Bekijk hier de salaristabel 2022 per 01-07-2022 (pagina 2).

Verlofvormen Arbeid en zorg

Bekijk hier het Schema Verlof Wet arbeid en zorg.