Wat vinden we?

De maatschappelijke, educatieve, culturele en economische waarde van de bibliotheek, bieb in de volksmond, is groot. De openbare bibliotheek bevordert lezen en schrijven, draagt bij aan mediawijsheid en biedt mensen de kans volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De bieb is een onmisbare schakel in een voor veel mensen steeds complexere wereld. Geletterdheid Over het belang van het vóórkomen van laaggeletterdheid door de bibliotheek. Voorkomen is beter dan genezen! Lees verder Leesbevordering De bibliotheek heeft het bevorderen van leesplezier als hoofdtaak. De bibliotheek doet er alles aan om ouders en kinderen te bereiken en…


Juridische ondersteuning

Onze leden kunnen juridische ondersteuning krijgen. Soms voert de VOB proefprocessen om zo duidelijkheid te krijgen voor onze bibliotheekorganisaties en POI's.   Helpdesk werkgevers- of juridische zaken Via de helpdesk kunnen leden al hun vragen over werkgevers- of juridische zaken voorleggen. Bijvoorbeeld over: Arbeidsovereenkomst en cao; Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden; Auteursrecht, leenrecht en naburige rechten; Juridische vragen rond uitlening, bescherming persoonsgegevens etc   Ledenvoordeel Bestuurlijke procedures Je kunt als lid gebruik maken van Stadhouders Advocaten voor juridische ondersteuning met korting in bestuurlijke procedures. Bezwaar OZB en WOZ Als u eigenaar of gebruiker bent van een cultureel of…


Werken voor de VOB

De VOB is de branchevereniging voor openbare bibliotheken. Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met onze leden.  We zijn gevestigd op één van de mooiste plekken in hartje Utrecht, naast de Domtoren. Met een klein, dynamisch team ondersteunen we de bibliotheken bij hun maatschappelijke opgaven: leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. We maken daarnaast gebruik van een flexibele schil.


Uitvoeren van effectmeting

Om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten is het handig om aan te kunnen tonen wat iets kost. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.  Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling. Meten van effecten Voor het…


Midterm review Wsob

Vlak voor kerst 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de tussentijdse evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.  2018 - 2019 Op dinsdag 30 januari 2019 sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bekijk hier de Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). KWINK  heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekgedaan in najaar 2017 naar het functioneren van Wsob. Het pakket bestaat uit het eindrapport…


Bedrijfsaansprakelijkheid

Als organisatie kun je om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door een klant die (letsel)schade oploopt door jouw nalatigheid. Ook werknemers kunnen tijdens werktijd schade veroorzaken of zelf schade oplopen.  Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die wij voor al onze leden hebben afgesloten bij Ecclesia. Aansprakelijkheidverzekering  Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van door derden geleden schade verzekerd, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld. Jouw voordeel Al onze leden zijn automatisch verzekerd voor: Verzekerd bedrag, € 5.000.000,- per aanspraak, gemaximeerd tot € 10.000.000,- per verzekeringsjaar; Eigen…


Bestuurlijke procedures

Als lid van de VOB kun je gebruik maken van Stadhouders Advocaten in Utrecht voor juridische ondersteuning in bestuurlijke procedures. Naast juridische ondersteuning in beroeps- en bezwaarprocedures kan Stadhouders Advocaten ook ondersteuning bieden bij bestuurdersaansprakelijkheid, herstructurering en arbeidsrecht. "Je hoopt natuurlijk nooit een jurist nodig te hebben, maar als het dan toch zo ver komt, is het fijn als je een partij treft als Stadhouders advocaten die de situatie opvallend snel weet te vatten en jouw belangen deskundig en daadkrachtig weet te behartigen." - Frederique Westera (directeur Stichting Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe, Stichting Openbare Bibliotheek Ommen en…


Bedrijfshulpverlening

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.  Dit vraagt om het goed organiseren van veiligheid in de gebouwen voor medewerkers, bezoekers en natuurlijk de collecties. Als lid van de VOB kun je gebruik maken van aantrekkelijke kortingen op de bedrijfshulpverleningscursussen en adviesdiensten van BHV.NL. Jouw voordeel In samenwerking met Federatie Cultuur (FC) en BHV.NL bieden we aantrekkelijke kortingen aan op de cursussen en adviesdiensten zoals: Incompany kortingen tot 25% Een cursus in jouw bibliotheek kan al vanaf zes cursisten. Jij…


Ledenvoordeel bedrijfsvoering

In de VOB bundelen wij onze krachten zodat we samen kunnen zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering van openbare bibliotheken en POI's, goed werkgeverschap en kostenbesparende maatregelen. Op deze pagina vind je ons overzicht van overeenkomsten die voordeliger aangeboden worden aan onze leden. Ledenvoordeel Aanbod Je voordeel Aanbieder Bestuurdersaansprakelijkheid Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die wij voor al onze leden hebben afgesloten. Ecclesia Bedrijfsaansprakelijkheid Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die wij voor al onze leden hebben afgesloten. Ecclesia Bedrijfshulpverlening Incompany cursussen met korting…


Netwerkcommissie Marketing

De Netwerkcommissie Marketing en de werkgroepen die hier aan verbonden zijn, houden zich bezig met het positioneren van de bibliotheken en hun activiteiten. De netwerkcommissie buigt zich over positionering en profilering van het merk de Bibliotheek, b-2-c marketingcampagnes op landelijk niveau en geeft richting aan de landelijke huisstijl. Het voormalige Merkteam is opgegaan in de Netwerkcommissie. Hierdoor werkt de Netwerkcommissie Marketing nu ook aan het onderhouden, monitoren en uitbouwen van de landelijke huisstijl van het merk ‘de Bibliotheek’. De mensen, uit het bibliotheeknetwerk, die betrokken zijn bij de activiteiten van de Netwerkcommissie Marketing: Cyril Crutz…


Cao Openbare Bibliotheken per 1-1-2018

Als u bent ingelogd, kunt u bij de artikelen de extra toelichtingen van de VOB zien. Colofon ONDERDEEL A1 - ALGEMEEN GEDEELTE CAO Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Art. 1 Definities Art. 2 Citeertitel en karakter cao Art. 3 Werkingssfeer Art. 4 Aard van de arbeidsovereenkomst Art. 5 Proeftijd Art. 6 is vervallen (arbeidsovereenkomst zonder vaste werktijd) Art. 6a Detachering Art. 6b Telewerken Art. 7 Omvang loonbetaling Art. 8 Inhoud arbeidsovereenkomst Art. 9 Wettelijk geregistreerd partner en relatiepartner Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen Art. 10 Salaris Art. 11 Vergoeding overwerk Art. 12 Vergoeding onregelmatige dienst Art.…


Agenda Stad, Europa en een KinderManifest

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie biedt kansen voor bibliotheken. Op 30 mei 2016 wordt het 'Pact of Amsterdam' getekend, de start van een gezamenlijke inzet om het leven in Europese steden te verbeteren.  Veel van de thema's uit het Pact zijn ook onderwerpen waar bibliotheken mee bezig zijn. Maar we doen het allemaal uiteindelijk voor onze kinderen: de stadsbewoners van de toekomst. Daarom presenteren we op 30 mei in Amsterdam een KinderManifest. KinderManifest naar gemeenteraden en colleges van B&W - juni 2016 Onlangs hebben jullie allemaal een exemplaar van het KinderManifest ontvangen, evenals…


Bibliotheekwet

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In 2015 zijn er allerlei tools uitgekomen om aan de slag te gaan met deze wet.  Hoe kun je de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van de bibliotheek? In 2015 zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd hoe om te gaan met deze nieuwe wet. Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet! De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de…