Bedrijfshulpverlening

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.¬† Dit vraagt om het goed organiseren van veiligheid in de gebouwen voor medewerkers, bezoekers en natuurlijk de collecties. Als lid van de VOB kun je gebruik maken van aantrekkelijke kortingen op de bedrijfshulpverleningscursussen en adviesdiensten van BHV.NL. Jouw voordeel In samenwerking met Federatie Cultuur (FC) en BHV.NL bieden we aantrekkelijke kortingen aan op de cursussen en adviesdiensten zoals: Incompany kortingen tot 25% Een cursus in jouw bibliotheek kan al vanaf zes cursisten. Jij…


Ledenvoordeel bedrijfsvoering

In de VOB bundelen wij onze krachten zodat we samen kunnen zorgen voor een effici√ęnte bedrijfsvoering van openbare bibliotheken en POI's, goed werkgeverschap en kostenbesparende maatregelen. Op deze pagina vind je ons overzicht van overeenkomsten die voordeliger aangeboden worden aan onze leden. Bedrijfsaansprakelijkheid Kennis en ervaring met de bibliotheekbranche. Advies over jullie verzekeringsportefeuille, specialistisch dekking en schadeafhandeling. Naar Concordia de Keizer Bestuurdersaansprakelijkheid Kennis en ervaring met de bibliotheekbranche. Advies over jullie verzekeringsportefeuille, specialistisch dekking en schadeafhandeling. Naar Concordia de Keizer Bedrijfshulpverlening Een complete en kwalitatief hoogstaand aanbod van advies & opleiding op gebied van calamiteitenprocedures, juist…


Commissie Werkgeverschap

De commissie Werkgeverschap binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van werkgeverszaken, arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktbeleid binnen onze branche.  De commissie werkgeverschap adviseert het bestuur en de werkgeversdelegatie in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB). Onderwerpen waar de commissie zich mee gaat bezighouden, zijn onder andere: hoofdlijnen voor een gezamenlijk te bouwen cao voor bibliotheken en kunsteducatie; implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem; strategische personeelsplanning; en het imago van de bibliotheek als werkgever in een krappere arbeidsmarkt. Martin Berendse¬†is trekker vanuit het VOB bestuur. Commissie Werkgeverschap Martin Berendse (voorzitter)…


Commissie Marketing en Merkteam

De commissie Marketing en Merkteam houden zich bezig met het positioneren van de bibliotheekbranche door middel van marketing en landelijke huisstijl.  Marketing Commissie Marketing buigt zich over¬†positionering en profilering van¬†het merk¬†de Bibliotheek,¬†b-2-c marketingcampagnes op landelijk niveau,¬†en stemt af over de landelijke huisstijl. Merkteam Het Merkteam bestaat¬†uit¬†marketingspecialisten vanuit PSO's, bibliotheken en de KB, die¬†werken aan het onderhouden, monitoren en uitbouwen van de landelijke huisstijl van het merk 'de Bibliotheek'. Je kunt het merkteam bereiken mail¬†en via¬†bieb to bieb waar we ook best practices en andere interessante informatie delen. Commissie Marketing Cyril Crutz (Biblioplus) - voorzitter Manon…


Cao Openbare Bibliotheken per 1-1-2018

Als u bent ingelogd, kunt u bij de artikelen de extra toelichtingen van de VOB zien. Colofon ONDERDEEL A1 - ALGEMEEN GEDEELTE CAO Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Art. 1 Definities Art. 2 Citeertitel en karakter cao Art. 3 Werkingssfeer Art. 4 Aard van de arbeidsovereenkomst Art. 5 Proeftijd Art. 6 is vervallen (arbeidsovereenkomst zonder vaste werktijd) Art. 6a Detachering Art. 6b Telewerken Art. 7 Omvang loonbetaling Art. 8 Inhoud arbeidsovereenkomst Art. 9 Wettelijk geregistreerd partner en relatiepartner Hoofdstuk II Salari√ęring en vergoedingen Art. 10 Salaris Art. 11 Vergoeding overwerk Art. 12 Vergoeding onregelmatige dienst Art.…


Agenda Stad, Europa en een KinderManifest

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie biedt kansen voor bibliotheken. Op 30 mei 2016 wordt het 'Pact of Amsterdam' getekend, de start van een gezamenlijke inzet om het leven in Europese steden te verbeteren.  Veel van de thema's uit het Pact zijn ook onderwerpen waar bibliotheken mee bezig zijn. Maar we doen het allemaal uiteindelijk voor onze kinderen: de stadsbewoners van de toekomst. Daarom presenteren we op 30 mei in Amsterdam een KinderManifest. KinderManifest naar gemeenteraden en colleges van B&W - juni 2016 Onlangs hebben jullie allemaal een exemplaar van het KinderManifest ontvangen, evenals…


Opmaat en start Bibliotheekwet

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 5 april een schriftelijke reactie gestuurd naar de Tweede Kamer over Monitor Bibliotheekwet. De vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft schriftelijke vragen voorgelegd n.a.v. de brief van de minister van 17 januari 2019 over de Monitor Wsob over het jaar 2017 (Kamerstuk 33 846, nr. 54). Bekijk het verslag van dit schriftelijk overleg met vragen en antwoorden over de monitor Wsob 2017 (Kamerstuk 33846-54). VOB over Bibliotheekwet (Wsob) - okt 2017 Dit najaar onderzoekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in…


Bibliotheekwet

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In 2015 zijn er allerlei tools uitgekomen om aan de slag te gaan met deze wet.  Hoe kun je de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van de bibliotheek? In 2015 zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd hoe om te gaan met deze nieuwe wet. Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet! De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de…