StOL

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen.  De VOB onderhandelt in deze stichting namens de aangesloten leden. Bestuur In het bestuur van de StOL zijn rechthebbenden via Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen.…


Onze vereniging

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) verenigt onze branche van openbare bibliotheken en bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werken wij aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI's) en de landelijke organisaties. Centraal staat de versterking van de maatschappelijke rol van onze leden zodat iedereen in onze samenleving toegang heeft tot goede informatie en kansen om zichzelf te ontwikkelen, op elk niveau. Leden werken mee! Onze vereniging werkt voor, door en met de leden. Onze betrokken leden werken actief mee door namens de VOB plaats te nemen…


Certificering bibliotheekwerk

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.  Certificering bibliotheekwerk Sinds 2018 voert Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de certificering uit. Certificeringskader 2018 -2022 Ronald Giphart had in 2018 de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' officieel te lanceren. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven doen mee aan dit nieuwe certificeringskader. Daarmee is Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) officieel…


Klantgerichte Benadering vanuit Netwerk Bibliotheken

Stichting 'Klantgerichte Benadering vanuit het Netwerk Bibliotheken'heeft als doel samenhang te creëren voor klantgegevens van de nationale digitale bibliotheek en de lokale openbare bibliotheken.  De VOB heeft conceptstatuten in juli 2016 voor het consortium laten opstellen. Deze zijn aan de KB gegeven voor inbreng. Het VOB-bestuur en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van het consortium 'Gebruik klantgegevens binnen het netwerk bibliotheken'. Gebruik klantgegevens Job Cohen en Ton Brandenbarg waren verkenners die op verzoek van het VOB-bestuur begonnen zijn aan een onderzoek naar de…


Op naar een bibliotheekwet

Een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, is ingegaan op 1 januari 2015.  Op 15 mei en 3 juni debatteerde de commissie OCW van de Tweede Kamer met de minister. Bij de stemming op 10 juni stemden 130 Tweede Kamerleden voor het wetsontwerp. Van de zes moties en 16 amendementen werden vijf moties en vijf amendementen aangenomen. Het aangepaste wetsvoorstel werd op 24 juni in de procedurevergadering van de Eerste Kamer behandeld en er werd besloten tot een voorlopig verslag op 9 september. Op 10 oktober reageerde de minister op de vragen van…


Bibliotheken in sociale domein

Hoe kunnen mensen met een taalachterstand en/of met weinig digitale vaardigheden ondersteund worden? Bibliotheken zijn nog steeds de laagdrempelige plek waar iedereen komt. Voormalig minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei het al in de 'Monitor Bibliotheekwet 2015': "De openbare bibliotheek is een publieke voorziening die gebruikt wordt door alle bevolkingsgroepen. Dat is een belangrijke waarde in een tijd waarin de sociale cohesie onder druk staat." SeniorWeb, Vereniging van Openbare Bibliotheken en KB bundelen krachten om ouderen digitaal vaardig te maken - dec 2017 Op 13 december ondertekenden SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken…


Bibliotheek in culturele domein

De trend om bibliotheken onder te brengen in multifunctionele organisaties en/of accommodaties zet door. Steeds meer bibliotheken werken samen met andere (culturele) organisaties. Agenda Cultuur 2017-2020 en verder - apr 2015 Op 8 april bood de Raad voor Cultuur haar advies Agenda 'Cultuur 2017-2020 en verder' aan minister Bussemaker aan. De bibliotheek maakt met de komst van de bibliotheekwet geen onderdeel meer uit van de culturele basis infrastructuur. De VOB heeft de gelegenheid genomen om bij de adviesaanvraag van de minister mogelijkheden die de openbare bibliotheek voor cultuurbeleid en de culturele basinfrastructuur nader onder de aandacht van de Raad…


Maatschappelijk meedoen

Naast lokale politici is het belangrijk dat het bredere publiek weet wat de maatschappelijke waarde is van uw bibliotheek. Door hun dienstverlening voortdurend te vernieuwen, spelen de bibliotheken actief in op de veranderende behoeften van de maatschappij. Het is een laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke plaats om anderen te ontmoeten, om te lezen, om te leren, om je te ontwikkelen en om wijzer worden. Het is daarnaast een van de weinige plaatsen waar de bezoeker geen commerciële verplichting heeft. Bijeenkomst 'Bibliotheek en vluchtelingen' druk bezocht - 27 mei Op vrijdag 27 mei ontving de VOB een groot gezelschap uit…


Wat vinden we?

De maatschappelijke, educatieve, culturele en economische waarde van de bibliotheek, bieb in de volksmond, is groot. De openbare bibliotheek bevordert lezen en schrijven, draagt bij aan mediawijsheid en biedt mensen de kans volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De bieb is een onmisbare schakel in een voor veel mensen steeds complexere wereld. Geletterdheid Over het belang van het vóórkomen van laaggeletterdheid door de bibliotheek. Voorkomen is beter dan genezen! Lees verder Leesbevordering De bibliotheek heeft het bevorderen van leesplezier als hoofdtaak. De bibliotheek doet er alles aan om ouders en kinderen te bereiken en…


Juridische ondersteuning

Onze leden kunnen juridische ondersteuning krijgen. Soms voert de VOB proefprocessen om zo duidelijkheid te krijgen voor onze bibliotheekorganisaties en POI's.   Helpdesk werkgevers- of juridische zaken Via de helpdesk kunnen leden al hun vragen over werkgevers- of juridische zaken voorleggen. Bijvoorbeeld over: Arbeidsovereenkomst en cao; Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden; Auteursrecht, leenrecht en naburige rechten; Juridische vragen rond uitlening, bescherming persoonsgegevens etc   Ledenvoordeel Bestuurlijke procedures Je kunt als lid gebruik maken van Stadhouders Advocaten voor juridische ondersteuning met korting in bestuurlijke procedures. Bezwaar OZB en WOZ Als u eigenaar of gebruiker bent van een cultureel of…


Werken voor de VOB

Wij zijn een branchevereniging met als uitgangspunt: De Bibliotheek maakt je rijker!. Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met onze leden.  We zitten op één van de mooiste plekken in hartje Utrecht, naast de Domtoren. Ons team bestaat uit een klein, dynamisch team en daarbuiten een flexibele schil. Wij zijn op dit moment op zoek naar: FOBID Juridische Commissie zoekt nieuw lid Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de FOBID Juridische Commissie (FJC), een vaste commissie van FOBID Netherlands Library Forum. De FOBID Juridische Commissie houdt zich bezig met juridische aspecten die van belang zijn…


Uitvoeren van effectmeting

Om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten is het handig om aan te kunnen tonen wat iets kost. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.  Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling. Meten van effecten Voor het…


Midterm review Wsob

Vlak voor kerst 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de tussentijdse evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.  2018 - 2019 Op dinsdag 30 januari 2019 sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bekijk hier de Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). KWINK  heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekgedaan in najaar 2017 naar het functioneren van Wsob. Het pakket bestaat uit het eindrapport…


Bedrijfsaansprakelijkheid

Als organisatie kun je om allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door een klant die (letsel)schade oploopt door jouw nalatigheid. Ook werknemers kunnen tijdens werktijd schade veroorzaken of zelf schade oplopen.  Als lid van de VOB maak je kosteloos gebruik van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die wij voor al onze leden hebben afgesloten bij Concordia de Keizer. Aansprakelijkheidverzekering  Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van door derden geleden schade verzekerd, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld. Jouw voordeel Al onze leden zijn automatisch verzekerd voor: Verzekerd bedrag, € 5.000.000,- per aanspraak, gemaximeerd tot € 10.000.000,- per…


Bestuurlijke procedures

Als lid van de VOB kun je gebruik maken van Stadhouders Advocaten in Utrecht voor juridische ondersteuning in bestuurlijke procedures. Naast juridische ondersteuning in beroeps- en bezwaarprocedures kan Stadhouders Advocaten ook ondersteuning bieden bij bestuurdersaansprakelijkheid, herstructurering en arbeidsrecht. "Je hoopt natuurlijk nooit een jurist nodig te hebben, maar als het dan toch zo ver komt, is het fijn als je een partij treft als Stadhouders advocaten die de situatie opvallend snel weet te vatten en jouw belangen deskundig en daadkrachtig weet te behartigen." - Frederique Westera (directeur Stichting Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe, Stichting Openbare Bibliotheek Ommen en…


Bedrijfshulpverlening

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.  Dit vraagt om het goed organiseren van veiligheid in de gebouwen voor medewerkers, bezoekers en natuurlijk de collecties. Als lid van de VOB kun je gebruik maken van aantrekkelijke kortingen op de bedrijfshulpverleningscursussen en adviesdiensten van BHV.NL. Jouw voordeel In samenwerking met Federatie Cultuur (FC) en BHV.NL bieden we aantrekkelijke kortingen aan op de cursussen en adviesdiensten zoals: Incompany kortingen tot 25% Een cursus in jouw bibliotheek kan al vanaf zes cursisten. Jij…


Ledenvoordeel geregeld

In de VOB bundelen wij onze krachten zodat we samen kunnen zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering van openbare bibliotheken en POI's, goed werkgeverschap en kostenbesparende maatregelen. Op deze pagina vind je ons overzicht van overeenkomsten die voordeliger aangeboden worden aan onze leden. Bedrijfsaansprakelijkheid Kennis en ervaring met de bibliotheekbranche. Advies over jullie verzekeringsportefeuille, specialistisch dekking en schadeafhandeling. Naar Concordia de Keizer Bestuurdersaansprakelijkheid Kennis en ervaring met de bibliotheekbranche. Advies over jullie verzekeringsportefeuille, specialistisch dekking en schadeafhandeling. Naar Concordia de Keizer Bedrijfshulpverlening Een complete en kwalitatief hoogstaand aanbod van advies & opleiding op gebied van calamiteitenprocedures, juist…


Commissie Werkgeverschap

De commissie Werkgeverschap binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van werkgeverszaken, arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktbeleid binnen onze branche.  De commissie werkgeverschap adviseert het bestuur en de werkgeversdelegatie in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB). Onderwerpen waar de commissie zich mee gaat bezighouden, zijn onder andere: hoofdlijnen voor een gezamenlijk te bouwen cao voor bibliotheken en kunsteducatie; implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem; strategische personeelsplanning; en het imago van de bibliotheek als werkgever in een krappere arbeidsmarkt. Martin Berendse is trekker vanuit het VOB bestuur. Commissie Werkgeverschap Martin Berendse (OBA)…


Commissie Marketing en Merkteam

De commissie Marketing en Merkteam houden zich bezig met het positioneren van de bibliotheekbranche door middel van marketing en landelijke huisstijl.  Marketing Commissie Marketing buigt zich over positionering en profilering van het merk de Bibliotheek, b-2-c marketingcampagnes op landelijk niveau, en stemt af over de landelijke huisstijl. Merkteam Het Merkteam bestaat uit marketingspecialisten vanuit PSO's, bibliotheken en de KB, die werken aan het onderhouden, monitoren en uitbouwen van de landelijke huisstijl van het merk 'de Bibliotheek'. Je kunt het merkteam bereiken mail en via bieb to bieb waar we ook best practices en andere interessante informatie delen. Commissie Marketing Cyril Crutz (Biblioplus) - voorzitter Carina…