Agenda Stad, Europa en een KinderManifest

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie biedt kansen voor bibliotheken. Op 30 mei 2016 wordt het 'Pact of Amsterdam' getekend, de start van een gezamenlijke inzet om het leven in Europese steden te verbeteren.  Veel van de thema's uit het Pact zijn ook onderwerpen waar bibliotheken mee bezig zijn. Maar we doen het allemaal uiteindelijk voor onze kinderen: de stadsbewoners van de toekomst. Daarom presenteren we op 30 mei in Amsterdam een KinderManifest. KinderManifest naar gemeenteraden en colleges van B&W - juni 2016 Onlangs hebben jullie allemaal een exemplaar van het KinderManifest ontvangen, evenals…