Leenrecht

Auteurs van werken die bibliotheken uitlenen, hebben vaak recht op een vergoeding. Die vergoeding noemen we leenrecht. Maar wat is dat ook alweer? Het leenrecht is: ‚Äėhet recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken‚Äô. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Maar ook andere (publiek toegankelijke) bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig. Billijke vergoeding Openbare bibliotheken hoeven van tevoren geen toestemming te vragen aan rechthebbenden, om auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen. Daar tegenover staat wel dat zij een billijke vergoeding moeten ontvangen.…


Vrijwilligers en bibliotheken

Al van oudsher doen we als openbare bibliotheken dankbaar een beroep op vrijwilligers. Zij maken het mede mogelijk om onze leden een kleurrijk aanbod van diensten aan te bieden. Op deze pagina lees je allerlei informatie over de inzet van vrijwilligers. De bibliotheek is de meest publieke voorziening die we kennen. Zo‚Äôn zes miljoen mensen maken er regelmatig gebruik van. En bijna vier miljoen Nederlanders zijn lid. Vrijwilligers zijn er dan ook onmisbaar. Onze vrijwilligers zijn ons cultureel en sociaal kapitaal. Ze helpen ons in ons streven om een grotere rol te spelen in het sociale…


Bibliotheken

Iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Investeren in de toekomst van Nederland is investeren in basisvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en leesbevordering. Zodat iedereen in Nederland kan werken aan zijn toekomstperspectief. De bibliotheek is er voor iedereen en dat moeten we onderhouden en koesteren. Onze branche is d√© open en toegankelijke plek, waar iedereen zichzelf kan ontwikkelen en daar vooral ook plezier aan kan beleven. In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt¬†netwerk¬†van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen. De Bibliotheek va de Toekomst Reactie VOB op het advies van de Commissie Gerritsen ‚ÄėVan boekenbewaarplaats naar vitale schakel,…


Overstappen zorgverzekering

Verander van zorgverzekering en maak gebruik van de zorgcollectiviteiten van de VOB! Hoe doe je dat? Zit je nog wel bij de juiste verzekeraar en met de juiste polis? Tot wanneer kun je veranderen van zorgverzekering? De premies voor het aankomende jaar zijn bekend gemaakt. Het is aan te bevelen om kritisch te blijven kijken naar je zorgverzekering. Zit je nog wel bij de juiste verzekeraar en met de juiste polis? Meer informatie over collectiviteit Zilveren Kruis Achmea Meer informatie over collectiviteit VGZ Flyer¬†Zilveren Kruis Achmea Flyer¬†VGZ Je hebt tot 31 december om over te stappen…


Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Ook voor 2021 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra‚Äôs doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Zilveren Kruis Achmea Onze lidorganisaties kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij Zilveren Kruis Achmea. Ga naar Zilveren Kruis¬†en voer collectiviteitscode 207069790 in (branche VOB). Naast de korting van 5% op de basispremie biedt Zilveren Kruis Achmea een korting van 12,5% op…


Zorgverzekering VGZ

Ook voor 2021 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra‚Äôs doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Zorgverzekering VGZ Onze lidorganisaties kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij VGZ, via de Federatie Cultuur (FC). VGZ biedt een korting van 10% op aanvullende verzekeringen. Nieuw is dat met ingang van 2021 je bij VGZ 10% korting op je tandartsverzekering krijgt.…


Collectieve zorgverzekeringen

De medewerkers en vrijwilligers van onze leden kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen bij Zilveren Kruis Achmea of VGZ.  Deze collectieve zorgverzekeringen brengen voor de werkgever geen extra kosten mee: Zilveren Kruis Achmea¬†collectieve zorgverzekering VGZ¬†collectieve zorgverzekering Jouw voordeel De collectieve zorgverzekeringen brengen geen extra kosten mee en zijn een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden van jouw bibliotheekorganisatie. De zorgverzekeringen zijn beschikbaar voor alle medewerkers, inclusief vrijwilligers, zzp'ers, uitzendkrachten, payrollers en gezinsleden. Er is keuze uit een collectieve zorgverzekering bij VGZ of Zilveren Kruis Achmea. Maximale korting De VOB is er in geslaagd om ook…


Geletterdheid

Over het belang van het voork√≥men van laaggeletterdheid door de bibliotheek.  Voorkomen is beter dan genezen! Voorlezen geeft enorme voorsprong. Jong geleerd is oud gedaan; dat geldt voor bijna alles en zeker voor taal. Voorlezen geeft een flinke voorsprong. Ook samen praten over en kijken naar prentenboeken, draagt bij aan de taalvaardigheid van jonge kinderen. Kinderen die vijftien minuten per dag worden voorgelezen, leren per jaar duizend nieuwe woorden extra. Dat is evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren met taalonderwijs op school. Daar staat tegenover dat kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde…


Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen. Meervoudig verantwoorden Het project kende twee fasen. In de eerste fase hebben de bibliotheken in twee werkgroepen gewerkt aan de voorwaarden om aan effectmeting en kostentoedeling te kunnen doen: begrippen defini√ęren en het opstellen van een raamwerk dat richting biedt bij de opzet van concrete projecten. In de eerste fase heeft de werkgroep kostentoedeling een Handreiking¬†'Toedelen van kosten'¬†opgesteld. Met de handreiking kunnen…


Werkkosten

De Werkkostenregeling (WKR) geldt sinds 1 januari 2015 en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.  Ook alle openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en landelijke instellingen zijn verplicht de WKR-regeling toe te passen. Dat heeft veel gevolgen. Handreiking 'Werkkosten in de Bibliotheek' - dec 2014 Hoe moet u bijvoorbeeld omgaan met het gratis bibliotheekabonnement voor uw medewerkers, de dienstreizen en de kerstlunch? Om deze materie, mogelijkheden en beperkingen, inzichtelijk te maken heeft de VOB de handreiking 'Werkkostenregeling in de Bibliotheek' gemaakt. Deze is vooral gericht op de afdelingen financi√ęn en HRM voor de uitvoering van…


Belasting

Veel bibliotheken hebben als organisatievorm de stichting. Stichtingen krijgen met verschillende vormen van belastingen te maken. Stichting De Belastingdienst heeft alles op een rij gezet onder Bijzondere regelingen | Stichtingen en verenigingen. Hier vind je meer informatie over: Wat is een stichting en wat is een vereniging? Vermogen in een stichting U hebt vrijwilligers voor u werken en/of personeel U wordt gesponsord, krijgt subsidie, een gift of erfenis Activiteiten en btw Activiteiten en vennootschapsbelasting Een loterij of een ander kansspel organiseren Goede doelen Administratie Aansprakelijkheid Activiteiten wijzigen en be√ęindigen Teruggaafregeling energiebelasting instellingen Veel bibliotheken maken…


Subsidieregelingen

Hier vind je een kort overzicht van subsidieregelingen die openbare bibliotheken kunnen gebruiken voor projecten. ESF 2014-2020 'Duurzame Inzetbaarheid' Deze Europees Sociaal Fonds (ESF)-procedure is voor individuele organisaties. Het ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid door projecten van individuele organisaties te ondersteunen om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van max. 20.000 euro. Subsidieregeling praktijkleren De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Lees meer over de voorwaarden op pagina Subsidieregeling Praktijkleren…


Bibliotheekformules

De openbare bibliotheek ontwikkelt zich. Hoe ziet deze ontwikkeling eruit? Met welke functies? En in welke¬†vorm? We hebben voorbeelden¬†van¬†innovatieve, kosteneffici√ęnte bibliotheekvoorzieningen in dorpen en stadswijken verzameld. Bibliotheekformules - 2016 Voorbeeld¬†'Kleinschalig bibliotheekformule Nederhorst'¬†- ACTA Advies i.o.v. VOB, 2016 Kleinschalig bibliotheekwerk - jan 2015 Voor het rapport¬†'Kleine formules openbare bibliotheken'¬†heeft ACTA Advies gebruik gemaakt van gegevens die door Probiblio in 2013 en 2014 zijn verzameld. Deze gegevens zijn eerder opgenomen in een brochure van Probiblio onder de titel 'Innovaties in kleinschalig bibliotheekwerk, de bibliotheek dichtbij, 2014'. Het beeld is dat onder druk van de¬†externe toetreders¬†en¬†bezuinigingen van gemeenten¬†bibliotheken…


Concurrentie

Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid ingegaan. Voor¬†gemeentelijke bibliotheken kan deze wet¬†consequenties hebben. Deze¬†wet heeft¬†geen gevolgen voor de meeste bibliotheken. De¬†Wet Markt en Overheid¬†beoogt eerlijke concurrentie tussen private ondernemers en overheden of overheidsorganisaties te reguleren. Economische activiteiten Bibliotheken en PSO's ontplooien steeds vaker economische activiteiten waarbij tegen betaling goederen of diensten worden aangeboden die passen bij de het beoogde dienstverleningspakket, maar die niet specifiek vallen onder de publieke taak van de organisatie. De wet geeft hierbij onder andere de volgende voorbeelden: het geven van (computer)cursussen, het verhuren van ruimten of vergaderzalen aan…


Toezicht

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.  Voortgang wetsvoorstel - mrt 2018 Sinds het najaar 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet verder behandeld. Wij verwachten dat het nog even gaat duren voordat het wetsvoorstel verder in behandeling wordt genomen. Wet bestuur en toezicht - aug 2016 In juni 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de Tweede Kamer behandeld. Veel van onze leden zijn stichtingen, ook een vorm…


Leeftijden

De leeftijdsgrenzen van films en games zijn er niet voor niets. Ze beschermen kinderen tegen beelden die schadelijk voor hen kunnen zijn. Kijkwijzer en PEGI Als medewerkers van¬†een bibliotheek¬†moet je erop letten dat¬†je kinderen geen films of games verstrekt waar ze te jong voor zijn. Op deze site kun je leren welke regels er zijn en hoe je daarmee moet omgaan. Je kunt¬†training voor bibliotheekmedewerkers op internet volgen bij¬†buro 240a. Convenant De VOB heeft in het voorjaar 2009 een convenant ondertekend waarin betere naleving van PEGI (classificatie voor games) en Kijkwijzer (classificatie voor films, DVD's…


Btw

Btw Verlaagd btw-tarief op e-publicaties mogelijk in 2020 - feb 2019 Het kabinet staat positief tegenover de mogelijkheid om de btw voor digitale boeken, kranten en tijdschriften te verlagen van 21% naar 9%.¬†Tot nu toe vallen elektronische publicaties in het hoge btw-tarief van 21%. Europese besluitvorming in november 2018 maakt de weg vrij om digitale publicaties, net als papieren boeken, kranten en tijdschriften, in het lage btw-tarief van 9% te belasten. Lees ook ons bericht 'Verlaagd btw-tarief op e-publicaties mogelijk in 2020'. Kamervragen btw op digitale media - mei 2014 Het CDA heeft op 12…


Arbodienstverlening

ArboNed helpt mkb-ondernemers met alle (preventieve) arbozaken, zodat ook jij kunt blijven doen waar je goed in bent: ondernemen. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.  Jouw voordeel De professionals van ArboNed hebben ruime ervaring in deze branche. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen jij te maken hebt. Jouw vaste contactpersoon werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met jou en de bedrijfsarts samen om jouw werknemer zo snel mogelijk en duurzaam weer aan het werk te krijgen. Onze consultants (veiligheidskundigen, arbeidshygi√ęnisten en arbeids- en organisatiedeskundigen) adviseren en ondersteunen…


Onderhandeldelegatie werkgevers

De onderhandeldelegatie werkgevers onderhandelt over de cao Openbare Bibliotheken namens de werkgevers. Tijdens onderhandelingen over de cao OB overleggen de onderhandeldelegatie werkgevers en de onderhandeldelegaties werknemers in het COAOB. Werkgeversdelegatie namens VOB Astrid Vrolijk (Bibliotheek Zwolle) - voorzitter Jan Hoogenberg (Bibliotheek Enschede) Christine Oyen (VOB) Henk Strating (extern deskundige)


COAOB

Het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) is een terugkerend overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.  In het COAOB¬†bespreken de werkgevers- en werknemersorganisaties¬†de arbeidsvoorwaarden binnen de branche Openbare Bibliotheken¬†en daarmee de¬†cao Openbare Bibliotheken. Vertegenwoordiging In het COAOB zitten namens werkgevers twee leden van de VOB, waarvan √©√©n tevens VOB-bestuurslid, en een professionele externe onderhandelaar. Namens werknemers zitten een bestuurder en twee leden van de vakorganisatie FNV en een bestuurder van CNV¬†Connectief. Vertegenwoordiging werkgevers - Astrid Vrolijk (voorzitter) (De Stadkamer Zwolle) - Jan Hoogenberg (Bibliotheek Enschede) - Christine Oyen (VOB) - Henk Strating (extern deskundige) Vertegenwoordiging werknemers…