EnergieLive

Duurzame bedrijfsvoering is inmiddels de standaard en slim energiemanagement is dan een must. Onze ledenvoordeelpartner EnergieLive helpt gericht te besparen op de energierekening en ondersteunt bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom verduurzaming. Het Cultuurcollectief van EnergieLive biedt de benodigde expertise, slagkracht en flexibiliteit. Referenties César Plaza (Senior Adviseur Bedrijfsvoering, Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal) We maken al jaren gebruik van EnergieLive, zij ontzorgen ons in deze beweeglijke markt waarin onze kennis niet toereikend is. Hierdoor hebben we door de jaren heen veel geld bespaard. Ook zijn ze goed bereikbaar en bij vragen…


IFLAWLIC 2023

IFLAWLIC is het grootste internationale bibliotheekcongres ter wereld. Komende zomer is Nederland gastland en wordt het congres gehouden in het vernieuwde Rotterdam Ahoy Convention Centre. Het congres is bedoeld voor mensen die werken in de informatie- en bibliotheekbranche in alle landen van de wereld. Bij het congres in Dublin in 2022 waren rond de 2000 mensen uit 100 verschillende landen aanwezig. In Rotterdam willen we nog meer mensen uit nog meer verschillende landen ontvangen. Voor Nederlandse collega's is het congres een uitgelezen kans om kennis te maken met vakgenoten uit andere delen van de wereld…


FilmService

Bibliotheken hebben te maken met diverse uitdagingen als laaggeletterdheid, integratie van nieuwe Nederlanders en vereenzaming van ouderen. Vertonen van films biedt een invulling voor deze vraagstukken.  Na het vertonen van populaire boekverfilmingen raken kinderen geïnteresseerd in meer avonturen, welke ze in de boeken kunnen vinden. Een film uit bijvoorbeeld Iran laat veel zien over de cultuur. En voor de oudere doelgroep is een terugkerende filmvoorstelling iets om naar uit te kijken.  Ledenvoordeel Met een licentie van FilmService kan de toestemming voor vertoning snel en makkelijk geregeld worden. Leden van de VOB ontvangen korting op basis…


Opleiden

De bibliotheekbranche werkt samen aan het opleiden van haar medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de onboarding, overig aanbod op BibliotheekCampus en de ontwikkeling van een brancheopleiding. Op deze pagina lees je over de voortgang op het gebied van opleiden binnen de branche, doe je inspiratie op en vind je de uitgangspunten van de aanpak en informatie over onze uitvoerders. Voortgang Nieuwsbericht 22-6-2023: Grote vraag naar specifiek opleidingsaanbod voor bibliotheekmedewerkers Rapportage mei 2023: Onderzoek Brancheopleiding VOB Nieuwsbericht 13-6-2023: Maak medewerkers wegwijs op de vernieuwde Bibliotheek Campus Nieuwsbericht 15-5-2023: Voortgang nieuw MBO keuzedeel Medewerker service & informatie in…


Nieuwsbrief

De VOBerichten is de nieuwsbrief van onze branchevereniging. De nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor leden van de VOB en directe partners. Behoor je tot deze doelgroep? Schrijf je dan hieronder in en je zult de VOBerichten ontvangen.


Archief Contact met lokale politiek

Ben je in staat om de juiste lokale politici met je boodschap te benaderen en te overtuigen van het belang van de bibliotheek? Eerdere tips en analyses staan op deze archiefpagina.  Hoe staat jouw bibliotheek er binnen jouw gemeente(n) voor? Als lokale opdrachtgevers zijn gemeenten een belangrijke partner in het culturele ondernemerschap. Maar niet alleen de lokale politici moeten weten wat de maatschappelijke waarde is van je bibliotheek. Informeer ook het bredere publiek. Archief (2018 en verder terug) Met goede voorbeelden, inspiratie en instrumenten helpt de VOB je al jaren op weg om uw bibliotheek…


Geschiedenis Maatschappelijk meedoen

Bijeenkomst 'Bibliotheek en vluchtelingen' druk bezocht - 27 mei 2016 Op vrijdag 27 mei ontving de VOB een groot gezelschap uit gemeenten en bibliotheken rond het thema Bibliotheken en vluchtelingen. Bekijk hier de hand-out en sommige presentaties: Hand-out Bibliotheek en vluchtelingen bijeenkomst VOBIntegratie vluchtelingen en de rol van de bibliotheek door Jantine Kriens (directeur VNG)Voorbeelden uit Utrecht door Ton van Vlimmeren (directeur Bibliotheek Utrecht)Voorbeelden uit Tilburg door Peter Kok (directeur Bibliotheek Midden-Brabant)Taalkit Dutch door Ine den Hollander (CINOP)Film 'Ook dat doet de bieb - vluchtelingen en Nederlandse taal in de bibliotheek' Bekijk de foto's van de bijeenkomst op het Google Photo account van de VOB.…


Geschiedenis Auteursrecht

Reactie minister Bussemaker op brief VOB over e-books en leenrecht - apr 2016 Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) reageerde op 19 april 2016 op de brief van de VOB over E-books en leenrecht van 29 februari. De minister steunt de bibliotheken in hun streven e-books uit te willen lenen. Maar ze zegt ook dat dit op dit moment in de markt geregeld moet worden met de rechthebbenden. De minister wacht net als de VOB de uitspraak van het Europese Hof af die later in het jaar verwacht wordt en zal dan bezien of er vervolgstappen nodig zijn. Opinie…


Geschiedenis Digitaal lezen

'Bibliotheek met stip op 2 bij e-book abonnementen'- mrt 2017 NU.nl heeft een vergelijking gemaakt voor abonnementsdiensten e-books. In deze vergelijking komt het e-book platform van bibliotheken uit op nummer 2. 'Helft Nederlanders wil e-books in de bibliotheek' - mrt 2016 Veel Nederlanders zien graag dat bibliotheken e-books kunnen uitlenen. Uit onderzoek blijkt dat de helft hier waarde aan hecht. De VOB heeft Ipsos gevraagd onderzoek te doen: 'E-boeken in de Nederlandse bibliotheken: een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e-boeken in bibliotheken'.De VOB heeft daarop het persbericht 'Helft Nederlanders wil…


Jaarurensystematiek (JUS)

Met ingang van 1 januari 2022 is in de branche openbare bibliotheken een jaarurensystematiek (JUS) van toepassing. Hoe die JUS er uit ziet, is te lezen in hoofdstuk 7a van de cao openbare bibliotheken 2020-2022. Werkgevers moeten de JUS uiterlijk op 31 december 2022 implementeren. Met instemming van de or of pvt kan een werkgever een andere werktijdenregeling afspreken.  Er is een handleiding Jaarurensystematiek (JUS) beschikbaar met daarin een toelichting op de JUS, voorbeelden en antwoorden op (veel)gestelde vragen. Bekijk de handleiding JUS. Ook is in de FAQ bij de CAO OB 2020-2022 een paragraaf…


Geschiedenis coronamaatregelen openbare bibliotheken 2022

Door de sluiting van bibliotheken werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen speelt: bibliotheken zijn de motor van een vaardige samenleving!Ook in de politiek en media is daar veel aandacht aan besteed. Coronamaatregelen vanaf 15 maart 2022 Op 15 maart 2022 heeft het kabinet besloten om het thuiswerkadvies (maximaal de helft van de werktijd op kantoor) in te trekken. Daarmee zijn de coronamaatregelen voor bibliotheken van tafel. In het dossier ‘De Bibliotheek in coronatijd’ op de website Bibliotheekinzicht van de KB is uitgebreid na te lezen met…


Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Ook voor 2023 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra’s doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Collectiviteit VOB Onze leden kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij Zilveren Kruis Achmea. Ga naar Zilveren Kruis en voer collectiviteitscode 207069790 in (branche VOB).Zilveren Kruis Achmea biedt een korting aan van 12,5% op alle aanvullende verzekeringen. Voordeel De collectieve zorgverzekering…


Inkoop koffie en apparatuur

CoffeeScan adviseert bij de inkoop en begeleiding van koffiemachines, koffiebonen (of andere malingen), servicecontracten en analyseert contracten en realiseert verbeteringen en kostenbesparingen hierop. CoffeeScan is dus géén leverancier. Jouw voordeel Besparing in tijd door procesbegeleiding bij inkoop e.d.20 jaar marktkennisKostenbesparing CoffeeScan garandeert een minimale besparing van 10% op de huidige kosten. Dit op basis van no cure no pay. Haalt CoffeeScan deze 10% niet dan betaal je niets voor de inspanningen van CoffeeScan. Wanneer interessant? Voor bibliotheken die koop- en/of huurapparatuur hebben. Als je huidige contract binnen 24 maanden verloopt, dan is het interessant om…


ANBI

De VOB en zijn leden hebben sinds 2008 een algemeen nut beogende instelling status. Sinds 2012 is dit omgezet naar een Culturele ANBI-status. De VOB heeft ook het ingevulde standaardformulier gepubliceerd volgens de voorwaarden culturele ANBI. Voorwaarden Wij adviseren onze leden om er zelf zorg voor te dragen dat de onderstaande gevraagde gegevens goed vindbaar op de eigen website staan, bijvoorbeeld onder een knop 'Over ons'. Over ons Naam van de organisatieGebruik hier de statutaire naam zoals deze bekend is bij de Kamer van Koophandel (KvK).Vermeld hier ook het nummer van de KvK en je…


Netwerkagenda 2021-2023

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren. Daar zijn bibliotheken mee bezig.  En deze drie maatschappelijke opgaven staan beschreven in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. Netwerkagenda Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle tools, inspiratie en informatie. Tools In gesprekken en presentaties met stakeholders kan je gebruik maken van onderstaande tools: Netwerkagenda 2021-2023 (PDF) (update juli 2022)Nieuwsbericht voor interne kanalen (word-bestand)Infographic ‘Bibliotheeknetwerk, de motor…


Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gaat over de regelingen voor vervroegde uittreding, verlofsparen en de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. Het gaat om een vertrekregeling waarover de werkgever en de werknemer het eens moeten worden. De wet geeft de werknemer geen recht op een vergoeding en de werkgever is ook niet verplicht in te stemmen met een verzoek van de werknemer. RVU Het wordt door deze wet voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over…


Coronaplan openbare bibliotheken

Hoe reageren de bibliotheken als er een nieuwe coronagolf komt? Met enkele protocollen voor de bibliotheken verwachten wij de tweede helft van 2022 weer een goede bijdrage te geven aan het bestrijden van corona en toch de nodige diensten te verlenen. In het bijgaande overzicht is visueel samengevat welke aanpak wij voorstaan. Wij bevinden ons in fase donkergroen, de preventieve fase waarin wij volledig open kunnen zijn, de basisadviezen hygiëne en gezondheid opvolgen en zorgdragen voor goede ventilatie. (laatste update 18-7-2022) Klik op de afbeelding om te vergroten. Geschiedenis coronamaatregelen Lees hier de maatregelen die…


Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven'. Persbericht 'Sleutelrol…


Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob   Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben daar nog meerdere moties ingediend. Je kunt het overleg hier terugkijken Op 29 mei is…


Zelfroosteren MATT

MATT ontzorgt op het gebied van financiële administratie en advies, personeels- salarisadministratie en overige secundaire bedrijfsprocessen. In het online portaal @MATT wordt alle processen gestroomlijnd. Een groot aantal bibliotheken en voor organisaties in de sectoren Kunst, Cultuur en Welzijn maken hier gebruik van. Wanneer interessant? MATT adviseert en ondersteunt organisaties bij hun bedrijfsvoering. Matt neemt graag zoveel mogelijk zorgen uit handen. Daarom heeft Matt modules ontwikkeld die verschillende processen van A tot Z regelen met veel ruimte voor maatwerk. Ook is er een handige @MATT-app ontwikkeld waarmee gebruikers via hun smartphone of tablet toegang hebben tot…