Alle openbare bibliotheekorganisaties in Nederland zijn lid van onze vereniging en daar zijn wij natuurlijk trots op. Om onze leden te ontzien regelen wij collectieve- en individuele voordelen op het gebied van belangenbehartiging, diensten en brancheafspraken, waar al onze leden gebruik van kunnen maken.

Leesbevordering

Wij maken voor onze leden afspraken met Stichting Leenrecht over de leenvergoedingen.

Als partner in de CPNB en de Leescoalitie, garanderen wij bibliotheken deelname aan diverse publiekscampagnes zoals de ‘Boekenweek’, de ‘Maand van het Spannende Boek’, de ‘Kinderboekenweek’ en ‘Nederland Leest!’. Campagnes die lezen stimuleren en een hoge mediawaarde hebben.

Samen staan we sterk

Onze vereniging ondersteund de lobby van onze leden richting gemeenten en provincies, onder andere door middel van toolkits, handreikingen en tips voor lokale lobby.

Positionering en landelijke huisstijl

Verder doen we aan proefporcessen zoals de btw vrijstelling voor bibliotheken, leenvergoedingen op verlengingen, e-lending.

Wij organiseren ledencongressen, werkconferenties en netwerkbijeenkomsten om onze branche te versterken. Via onze regio- en ledenbijeenkomsten informeren wij onze leden over de ontwikkelingen in de branche. De bijeenkomsten zijn de plek om collega’s te ontmoeten, kennis uit te wisselen en opinies te vormen en delen over het leiden van een bibliotheekorganisatie en de keuzes waar onze branche voor staat.

Collectief geregeld

Als werkgeversorganisatie onderhandelen wij met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden. Over onderwerpen als bestrijding ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, pensioen, onkostenregelingen en Arbo-regelingen. De cao Openbare Bibliotheken geeft duidelijkheid en zekerheid aan bibliotheekmedewerkers en neemt onze leden veel werk uit handen.

Onze leden kunnen gebruik maken van onze helpdesk werkgevers- en juridische zaken.

Bibliotheken vallen collectief onder de ANBI-status, dit zorgt er onder andere voor dat onze lidorganisatie interessant zijn voor donateurs.

Tot slot hebben we collectieve aansprakelijheidsverzekeringen, collectieve zorgverzekeringen en

Bedrijfsvoering

Wij hebben met diverse ondernemingen ‘mantelovereenkomsten’ gesloten die financieel voordeel opleveren voor onze leden. Dit zijn bijvoorbeeld overeenkomsten op het gebied van energie, verzekeringen, Arbo, BHV, juridische dienstverlening, OZB-bepaling.