Certificering

Je bent in het dossier certificering; lees alles over audits, meerwaarde…

Gepubliceerd op: 24/10/2019
Totale lees- en kijktijd: 10:56

CBCT: bereid jouw organisatie voor op de audit

Binnenkort komt er een auditor van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) langs. Hoe bereid je jouw organisatie daar nou het beste op voor? Voorbereiding audit Om zoveel mogelijk inzicht te geven in het verloop van een audit en de verschillende normen, heeft CBCT de pagina ‘voorbereiding audit’ in het leven geroepen. Op deze pagina vind je informatie over het te volgen proces, de werkwijze en de normen waarop jouw organisatie getoetst gaat worden. Zowel auditoren als reeds gecertificeerde organisaties…

Gepubliceerd op: 24/06/2019
Leestijd: 00:43

Certificering bibliotheekwerk

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.  Certificering bibliotheekwerk Sinds 2018 voert Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de certificering uit. Certificeringskader 2018 -2022 Ronald Giphart had in 2018 de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' officieel te lanceren. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen &…

Gepubliceerd op: 15/10/2019
Leestijd: 00:32

Stimuleringspremie kwaliteitszorg

Stimuleringspremie kwaliteitszorg Met ingang van 1 januari 2019 kunnen leden van de VOB een premie kwaliteitszorg bibliotheekorganisaties 'Kwaliteit in Beeld' voor de periode 2019 - 2022 aanvragen. Deze premie heeft als doel een stimulans te geven aan blijvende kwaliteitszorg binnen de branche. De Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken hebben hiertoe de handen ineen geslagen en financieren gezamenlijk deze vierjarige regeling. De VOB voert de regeling uit. Hoe werkt stimuleringspremie? De VOB verleent op grond van een onderbouwde…

Gepubliceerd op: 11/11/2019
Leestijd: 01:22

Certificering van Taalhuizen

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit ervan is daarom heel belangrijk.  Het kabinet heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt: vanaf 2020 worden de taalhuizen in Nederland -ook wel digitaalhuizen of taalpunten genoemd- stapsgewijs gecertificeerd. De eerste ervaringen hiermee zijn al opgedaan in een pilot. Hiervoor is een kwaliteitskader ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de taalhuizen en bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Kwaliteitskader Met het nieuwe kwaliteitskader kunnen…

Gepubliceerd op: 18/09/2019
Leestijd: 02:18

Bibliotheken en maatregelen COVID-19

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen treffen ook bibliotheken, hun medewerkers, bezoekers, leden en hun vestigingen. Nieuwe maatregelen Om te voldoen aan onder ander de maatregel ‘Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters,…

Gepubliceerd op: 13/03/2020
Leestijd: 00:50

Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant…

Gepubliceerd op: 08/10/2020
Leestijd: 02:14

Eerste Taalhuis in Nederland gecertificeerd

Digi-Taalhuis West Maas en Waal is als eerste taalhuis in Nederland gecertificeerd. Het Digi-Taalhuis onderging een audit en daarbij werd onder andere bekeken wat de kwaliteit, het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid is. Dit gebeurde aan de hand van de normen van het certificeringskader 'Zicht op Ontwikkeling' . Dit certificeringskader is recent operationeel geworden en wordt uitgevoerd door Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) Eerste taalhuis Het was nog de vraag welke organisatie als eerste gecertificeerd zou worden. De planning werd…

Gepubliceerd op: 10/11/2020
Leestijd: 00:52

Nanning Mol nieuwe voorzitter CBCT

Met ingang van 29 oktober 2020 heeft Nanning Mol het voorzitterschap van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op zich genomenen op voordracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij volgt Pauline Bouvy-Koene op die zich als voorzitter acht jaar heeft ingezet voor CBCT. In die periode heeft zij leiding gegeven aan de taakverbreding van CBCT met cultuurorganisaties en taalhuizen. Nanning Mol stapt in op een moment dat het certificeringskader voor de Taalhuizen net in werking is getreden. Lees verder…

Gepubliceerd op: 29/10/2020
Leestijd: 00:25

Pilot kwaliteitstoetsing IDO’s in bibliotheken van start

Onlangs is het 200-ste Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Ook deze informatiepunten hebben te zijner tijd een kwaliteitsstandaard nodig, als onderdeel van de bibliotheekcertificering. Toetsen kwaliteit Daarom is de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op verzoek van de VOB, KB en Manifestgroep Digitale Inclusie een pilot gestart om te onderzoeken óf en zo ja, op welke wijze IDO’s het beste op hun kwaliteit getoetst kunnen worden. De deelnemende bibliotheken zijn: Bibliotheek Leeuwarden (dBieb)Bibliotheek HengeloBibliotheek VenloBibliotheek NOBBBibliotheek Opmeer (Westfriese bibliotheken)ZB|…

Gepubliceerd op: 20/07/2021
Leestijd: 00:53