Ga door naar hoofdcontent
DocumentenReferentiekader voor Goed en aantrekkelijk werkgeverschap

Referentiekader voor Goed en aantrekkelijk werkgeverschap

Dit VOB-document over goed en aantrekkelijk werkgeverschap is een meerjarig ambitiekader voor de bibliotheekbranche op hoofdlijnen. Het biedt de werkgever een referentiekader voor handelen.

Hierin benaderen we het thema los van de omvang van de organisatie en de werkzaamheden die worden verricht. Het staat ook los van of een bibliotheek wel of niet onderdeel uitmaakt van een Multi-Functionele-Organisatie (MFO). Het gaat om wat we als branche gezamenlijk doen maar ook hoe we hier als individuele werkgever invulling aan geven. Het gaat om universeel werkgeverschap en om meer dan wat de wet voorschrijft.

Werkgeverschap is niet een optelsom van thema's, maar volgt vanuit een heldere visie en gedeelde waarden. We sluiten daarbij aan bij de waarden die genoemd zijn in de merkstrategie.

Als werkgevers in de branche staan we voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap gebaseerd op de waarden: samen, betrokken, behulpzaam, gastvrij, energiek en vakbekwaam.

De gekozen insteek is die vanuit de missie, visie, strategie, specifieke taak en verantwoordelijkheid van de werkgever. De mate waarin werkgevers hier succesvol in zijn wordt mede bepaald door het  samenspel tussen werkgever en werknemer en de eigen verantwoordelijkheid die werknemers hierin nemen.

Dit document is tot stand gekomen op basis van een vijftal rondetafelgesprekken die in 2023 met hr-specialisten, jonge medewerkers, or-/pvt-leden en directeuren (2) zijn gevoerd. De uitkomsten zijn tijdens twee ledenbijeenkomsten op 14 september en 11 oktober 2023 aan de VOB-leden voorgelegd. Op basis hiervan is een eindversie opgesteld die op 9 november 2023 door het VOB-bestuur is besproken en op 8 december 2023 in de algemene ledenvergadering is geaccordeerd.

Download het document
Afbeelding voor Referentiekader voor Goed en aantrekkelijk werkgeverschap