We hebben drie verenigingscommissies.


Commissie Marketing

Commissie Marketing buigt zich over klantregistratie, marketingplatform en landelijke campagnes.


Commissie Digitaal

De commissie Digitaal binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van informatisering binnen de branche.