Secretaris

Andere functies

directeur-bestuurder OBA, secretaris/penningmeester van de SOOB (Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland), voorzitter van Adamnet (netwerk van Amsterdamse bibliotheken) en voorzitter commissie Werkgeverschap.