Bestuurslid

Nevenfuncties

directeur bestuurder Bibliorura, voorzitter Vereniging Limburgse Bibliotheken (VLB).