Ga door naar hoofdcontent
Slider afbeelding

Belangenbehartiging

De VOB zorgt ervoor dat de bibliotheek landelijk wordt gezien en betrokken als onmisbare partner bij de maatschappelijke opgaves uit het bibliotheekconvenant. We initiëren en verstevigen de samenwerking met ministeries, de politiek, IPO, de VNG en brancheorganisaties. In lokale en provinciale belangenbehartiging biedt de VOB ondersteuning.

Afbeelding IMG_Annerie-Brenninkmeijer_de-nieuwe-bibliotheek-scaled

VOB-lid aan het woord

Als directeur doet Annerie Brenninkmeijer graag haar voordeel met de uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob. ‘Voor externe lobbywerkzaamheden en interne gesprekken zijn de gegevens in de vorm van benchmarks en trendanalyses bijzonder waardevol.’

vob logo Wegwijzer

IPO

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies. Het IPO is een vereniging van, voor en door de provincies.

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is dé belangenorganisatie en het kennisplatform voor alle Nederlandse gemeenten.

Rijksoverheid

Informatie van de Rijksoverheid over bibliotheken, zoals de maatregelen voor meer en betere bibliotheken.

Wsob gegevenslevering

Voor de Gegevenslevering Wsob verzamelt de KB data van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de landelijke digitale openbare bibliotheek.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met:

Naam: Klaas Gommers
Telefoon: 030 30 70 300
Email: Gommers@debibliotheken.nl

Afbeelding WVD-231014-039