Ga door naar hoofdcontent
AgendaWebinar Privacy en HR (herhaling)

Webinar Privacy en HR (herhaling)

Categorie
Datum17 januari 2024
Tijd09:30 - 12:00 uur
LocatieOnline
Dit evenement is al geweest.

Astrid Zuidinga (AWVN) geeft een webinar over Privacy en HR. De webinar vindt plaats in het kader van de Bibliotheekcampus.

Privacy en werk, het beschermen van persoonsgegevens van werknemers zijn belangrijke thema’s voor werkgevers. Hoewel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) sinds 2018 van kracht is, blijkt uit de praktijk dat het met de toepassing ervan toch nog wel eens misgaat. In de media verschijnen hierover regelmatig berichten. De risico’s voor personen en organisaties kunnen dan groot zijn. Bibliotheken verwerken veel persoonsgegevens. Van leden of deelnemers aan activiteiten en ook van werknemers. Over dit laatste gaat dit webinar.

belangrijkste basisregels en begrippen, en de ontwikkelingen op het gebied van privacy en werk. Zij geeft ook praktische tips en beantwoord vragen tijdens het webinar. Na afloop van dit webinar kent u de belangrijkste regels over de bescherming van persoonsgegevens van werknemers en kunt u aan de slag met een aantal concrete tips.

Inhoud

Alvast kleine greep uit de vele onderwerpen die tijdens het webinar ′Privacy en werk′ aan bod komen:

  • wanneer is iets een persoonsgegeven en welke soorten zijn er?
  • welke wettelijke regels gelden er?
  • wat mag je aan gegevens verwerken en hoe en hoe lang mag je die bewaren?
  • wat is een datalek en wat moet je doen in geval van een datalek?
  • mag je een sollicitant screenen?
  • welke regels gelden er voor ID-bewijzen?
  • hoe zit het met de privacy van zieke werknemers?
  • mag je in de mailbox van een werknemer kijken?
  • wat zijn de regels over cameratoezicht of het afluisteren van werknemers?
  • wat is de rol van de medezeggenschap?

Praktisch

Om de interactiviteit te waarborgen, is gekozen voor een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers.
Deelnemers ontvangen de presentatie na afloop per mail.

Doelgroep

HR-directeuren, HR-managers, HR-medewerkers en anderen binnen bibliotheekorganisaties die de bescherming van persoonsgegevens van werknemers in hun portefeuille hebben.

Aanmelden

Aanmelden voor dit webinar is niet meer mogelijk. Let op: Afmelden voor de webinar kan uiterlijk tot 10 januari via vereniging@debibliotheken.nl. Helaas zijn wij, gezien de beperkte beschikbare plekken, genoodzaakt kosten à 50 euro in rekening te brengen bij te late afmeldingen.