Ga door naar hoofdcontent
AgendaWebinar Privacy en HR

Webinar Privacy en HR

Categorie
Datum18 juni 2024
Tijd09:30 - 12:00 uur
LocatieOnline
Prijzen€ 75,-

De webinar is onderdeel van Bibliotheekcampus. Aanmelden is binnenkort mogelijk.

Privacy en werk en het beschermen van persoonsgegevens van werknemers zijn belangrijke thema’s voor werkgevers. Hoewel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) sinds 2018 van kracht is, blijkt uit de praktijk dat het met de toepassing toch weleens mis gaat. In de media verschijnen hierover regelmatig berichten. De risico’s voor personen en organisaties kunnen groot zijn. Bibliotheken verwerken veel persoonsgegevens, van leden of deelnemers aan activiteiten, maar ook van werknemers. Over dit laatste gaat deze webinar voor leden van de VOB.

Astrid Zuidinga, arbeidsrecht advocaat bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), behandeltde belangrijkste basisregels en begrippen en de ontwikkelingen op het gebied van privacy en werk. Ook geeft ze praktische tips en is er ruimte voor vragen. Na afloop zijn de belangrijkste regels over de bescherming van persoonsgegevens van werknemers duidelijk en kun je aan de slag met een aantal concrete tips.

Onderwerpen

Een kleine greep van de onderwerpen die aan bod komen:

  • wanneer is iets een persoonsgegeven en welke soorten zijn er;
  • welke wettelijke regels gelden er;
  • wat mag aan gegevens verwerkt worden en hoe lang mogen die bewaard worden;
  • wat is een datalek is en wat te doen in geval van een datalek;
  • mag een sollicitant gescreend worden;
  • welke regels gelden er voor ID-bewijzen;
  • hoe zit het met privacy van zieke werknemers;
  • is het toegestaan om in de mailbox van een werknemer te kijken;
  • wat zijn de regels voor cameratoezicht of het afluisteren van werknemers;
  • wat is de rol van de medezeggenschapsraad.

Praktisch

Om interactiviteit te garanderen is gekozen voor een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers. Na afloop komt de presentatie beschikbaar voor de deelnemers.

Doelgroep

HR-directeuren, HR-managers, HR-medewerkers en anderen binnen bibliotheekorganisaties die de bescherming van persoonsgegevens van werknemers in hun portefeuille hebben.

Kosten

De kosten zijn €75,- per deelnemer.

Opfris webinar

Op 1 juli vindt een opfris webinar voor eerdere deelnemers plaats.