Lees verder
Begin 2021 bieden de VOB en Cultuurconnectie trainingen aan gericht op de voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe functiewaarderingssysteem (fuwa-systeem) voor de branches Kunsteducatie (KE) en Openbare Bibliotheken (OB).

De trainingen helpen om je goed voor te bereiden op de overstap naar het nieuwe systeem.

Deze training is bedoeld voor HR-adviseurs/eindverantwoordelijken die aan de slag gaan met het actualiseren van het bestaande functiehuis. Bibliotheekorganisaties zonder HR-functionaris kunnen zich bij de voorbereiding op het nieuwe systeem laten bijstaan door bijvoorbeeld HR-functionarissen van POI’s.

Functiebeschrijvingen

De functieprofielen van medewerkers zijn een actuele beschrijving van de eisen die de werkgever aan de functies stelt.

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Wat is er qua proces nodig om het functiehuis op orde te krijgen om straks de overstap te maken naar het nieuwe fuwa-systeem?
  Inclusief handvat voor processtappen.
 2. Hoe ga je aan de slag met het inventariseren van de kerntaken van de functie en hoe zet je deze kerntaken om in een heldere beschrijving?
  Aan de hand van concrete oefeningen en een format.
 3. Waar bestaat een functieprofiel uit?
 4. Wat is wel en wat is niet belangrijk bij het in kaart brengen van functies?
 5. Terminologie die bij functiewaardering een rol speelt.

Training aanpassen functieprofielen

De trainingen worden door Leeuwendaal digitaal gegeven en duren met pauze een dagdeel op:

 • woensdag 27 januari van 9.00 – 13.00 uur
 • vrijdag 29 januari van 13.30 – 17.30 uur
 • maandag 1 februari van 9.00 – 13.00 uur
 • dinsdag 2 februari van 14.00 – 18.00 uur
 • maandag 8 februari van 9.00 – 13.00 uur

Extra data:

 • maandag 15 februari van 13.00 tot 17.00 uur
 • maandag 22 februari van 10.00 tot 14.30 uur (met een half uur pauze)
 • maandag 1 maart van 13.00 tot 17.00 uur
 • vrijdag 5 maart van 09.00 tot 13.00 uur
 • woensdag 10 maart van 09.00 tot 13.00 uur

Is een datum doorgestreept dan zit deze training vol.
Klik hier om de beschikbare data te bekijken en om je aan te melden (je gaat naar het aanmeldformulier bij Cultuurconnectie).

Voorwaarden

Het aantal deelnemers per training is minimaal 8 en maximaal 10.
De training kost maximaal € 200,- excl. btw. Als de trainingen allemaal vol zitten, is de prijs lager. Hierbij wordt bij de facturatie op basis van nacalculatie rekening gehouden.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Wel kan een andere medewerker van dezelfde organisatie deelnemen aan de training na aanmelding.