Lees verder
In onze branche leeft al lang de wens om Single Identity (voorheen Single-Sign-On) te realiseren.

Eerdere gesprekken hierover leiden nog niet tot realisatie: het vraagstuk bleek complexer dan eerder ingeschat.

Single Identity

De KB heeft daarom het afgelopen jaar mogelijke oplossingsrichtingen verkend en uitgewerkt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het realiseren van 1 bibliotheekidentiteit (inlogaccount) voor alle gebruikers van bibliotheekdiensten de beste oplossing is. Deze oplossing ondervangt de huidige problemen rond inloggen en registreren en biedt toekomstperspectief voor het bibliotheeknetwerk om bijvoorbeeld ook niet-leden te ondersteunen.

Het resultaat van het onderzoek is inmiddels in de commissie Digitaal besproken en daar waren de eerste reacties enthousiast. Graag bespreken we Single Identity en de kansen en impact voor bibliotheken met jullie op:

  • maandag 29 maart van 11.00 – 13.00u

Aanmelden kan via deze link.