Lees verder
Op 30 september ondertekenen vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (Rijk, provincie en gemeente) en van de Nederlandse bibliotheken het Bibliotheekconvenant 2020-2023.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). De betrobenadrukken hiermee hun ambitie om het verschil te maken op drie maatschappelijke opgaven.
Met het convenant bouwen de partijen voort op de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (evaluatie Wsob) en het bijbehorende advies ‘Een bibliotheek voor iedereen’ van de Raad voor Cultuur.