Lees verder
Op 1 juni 2023 ben je van harte welkom bij Huis73 in Den Bosch voor de ledendag van de VOB. Het thema van de dag is: Bibliotheekwerk in de steigers!

Wij kijken er naar uit om jou en de andere leden weer te ontmoeten en met jullie aan de slag te gaan.

We ontvangen je graag op donderdag 1 juni van 10:30 tot 17:00 uur (inloop vanaf 10:00) bij Huis73, Den Bosch. Huis73 staat letterlijk aan de vooravond van een grote verbouwing en is bij uitstek de plek om met elkaar te spreken over de ingrijpende verbouwing die de sector te wachten staat. Je kunt je aanmelden via deze link.

De algemene leden vergadering (alv) maakt deel uit van het programma. De agenda van de alv sturen wij uiterlijk drie weken voorafgaand. De stukken voor de alv volgen twee weken van tevoren

Programma ledendag VOB

10:00 uur – Inloop
10:30 uur – Lezing ‘Eigentijdse ongelijkheid’ door Jeroen Boelhouwer (SCP)
11:00 uur – Formele alv
12:30 uur – Lunch
13:30 uur – Nan van Schendel, directeur-bestuurder – verbouwing van Huis73
13:50 uur – Markt en netwerken
15:15 uur – Lezing ‘Elke Regio Telt!’ door Martijn van der Steen (RVS) en Bart Swanenvleugel (Rli)
16:00 uur – Reflectie op de dag & borrel

Praktisch

Huis73 is centraal gelegen in de binnenstad van Den Bosch. Het is circa 10 minuten lopen vanaf het station. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de St-Josephstraat Den Bosch.

We houden rekening met je komst. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan waarderen we een afmelding of aanmelding van een vervanger via vereniging@debibliotheken.nl.  

Lezingen

Nederland, Den Haag, 12-05-2022 Jeroen Boelhouwer, medewerker SCP
Foto: Arenda Oomen

Kansenongelijkheid is breder dan mensen denken. Het gaat niet alleen om economische verschillen zoals vermogen, inkomen en opleidingsniveau. Ongelijkheid omvat meer dan dat. Het hebben van een netwerk dat steun biedt of je verder helpt; kunnen voldoen aan wat de moderne maatschappij van iemand vraagt (zoals het kunnen gebruiken van een computer of de taal spreken); niet alleen fysiek gezond zijn, maar ook mentaal; en hoe je eruitziet: het zijn allemaal elementen die bepalend zijn voor posities in de samenleving, en die de kansen van mensen kunnen vergroten of beperken.  

De inzichten uit dit onderzoek van Jeroen Boelhouwer en zijn collega’s bieden een spiegel voor de sector over de bijdrage die bibliotheken leveren aan het verkleinen van de ongelijkheid in de samenleving. 

Jeroen Boelhouwer is politicoloog en promoveerde in 2010 aan de Universiteit Utrecht op de SCP leefsituatie-index. Als Programmaleider Brede Welvaart bij het Sociaal en Cultureel Planbureau draagt hij bij aan het verankeren van Brede Welvaart in de begrotingscyclus.

Martijn van der Steen en Bart Swanenvleugel

In het advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ concluderen de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) dat de regionale verschillen in brede welvaart in Nederland groot zijn en toenemen.  

Het beleid van het kabinet moet zich volgens de raden richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen door te investeren in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Daar hoort bij dat in het hele land bereikbare en toegankelijke publieke voorzieningen zijn. De raden stellen dat de waarde die publieke voorzieningen hebben voor het sociale leven in een gemeenschap is groter dan de primaire functie die ze vervullen. In niet-stedelijke gebieden zijn publieke voorzieningen ook de plek waar ‘kleine ontmoetingen’ plaatsvinden en dat heeft invloed op de onderlinge betrokkenheid en de veerkracht van gemeenschappen. Tijdens de ledendag bespreken we hoe wij deze waarde beter zichtbaar kunnen maken. 

Martijn van der Steen is raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, werkzijn als co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB en tevens bijzonder hoogleraar bestuurskunde bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Bart Swanenvleugel is plaatsvervangend secretaris van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Hij was projectleider van het adviestraject ‘Elke regio telt!’, dat de Rli, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Raad voor het Openbaar Bestuur gezamenlijk hebben opgepakt.