Lees verder

Als bibliotheeksector realiseren we gezamenlijk een grote maatschappelijke impact. De ambities voor de komende tijd zijn gebundeld in de Netwerkagenda. Een instrument dat hieraan bijdraagt, is de landelijk dekkende sociaal-educatieve kaart hetinformatiepunt.nl. Via deze website kunnen burgers gemakkelijk doorverwezen worden naar het juiste educatieve aanbod (binnen of buiten de bibliotheek) of naar sociale partners die specifiekere hulp kunnen bieden. Met dank aan de inzet van bibliotheken is de achterliggende database (G!DS) zo goed als mogelijk ingevuld om de kaart compleet te kunnen houden. In samenwerking met de KB.