Ga door naar hoofdcontent
AgendaLedenbijeenkomst (online) EU resources for Dutch libraries

Ledenbijeenkomst (online) EU resources for Dutch libraries

Categorie
Datum26 juni 2024
Tijd10:30 - 11:30 uur
LocatieOnline

Op 26 juni organiseren de VOB, EBLIDA, Public Libraries 2030 deze ledenbijeenkomst over EU resources for Dutch Libraries. Er liggen kansen voor bibliotheken in de EU. Tijdens de bijeenkomsten wordt je meegenomen in de Europese belangenbehartiging, de beleidsontwikkeling gericht op bibliotheken en kansen voor fondsenwerving.

EBLIDA, PL2030, NAPLE en IFLA bundelen hun krachten om bibliotheken te verbinden en gezamenlijk de belangen op Europees niveau te behartigen. Dit heeft er mede toe geleid dat de Europese Commissie een OMC-group heeft opgericht voor bibliotheken. In een OMC-group worden experts uit alle lidstaten bijeengebracht met als doel tot een rapport met aanbevelingen te komen aan de EU, lidstaten en lokale overheden. De OMC-group libraries heeft tot doel de rol van bibliotheken te onderzoeken op thema’s zoals democratie en burgerschap, sociale cohesie, digitalisering en onderwijs. De OMC-group komt medio 2025 met aanbevelingen voor de EU, lidstaten en lokale overheden over hoe deze rollen versterkt kunnen worden. Tot slot bieden Europese fondsen kansen voor bibliotheekorganisaties om grensoverstijgend te leren en te innoveren.

De bijeenkomst wordt geopend door Erna Winters, directeur-bestuurder ABC-huis, voorzitter van EBLIDA en nieuwe netwerkmanager. Klaas Gommers, beleidsadviseur verenigingszaken en voorzitter van de OMC-group libraries, gaat in op de Europese beleidsontwikkeling. Tot slot bieden EBLIDA en PL2030 inspiratie en concrete tips over de kansen die Europese fondsen bieden.

Ledenbijeenkomst (online) EU resources for Dutch libraries, 26 juni 10:30 uur

Naam(Vereist)