Lees verder

Een online ledenbijeenkomst over de rapportage van de enquête naar de werking en tarieven van Interbibliothecair Leenverkeer (IBL-v).

Sinds juni 2019 is Aanvragen (VDX) vervangen door IBL-v.
Er is afgesproken dat de nieuwe werkwijze on 2021 geëvalueerd zou worden.
Daarom hebben Stichting Kennisplatform PLUScollecties, KB, SPN en VOB dit voorjaar de evaluatie opgestart.

De evaluatie is in 2 delen gesplitst:
–        Deel 1 in het voorjaar over de werking, uitvoering en de gehanteerde tarieven. Dit laatste in verband met de afspraak dat Stichting Kennisplatform Pluscollecties de tarieven voor het volgend jaar uiterlijk 1 juli vaststelt, na raadpleging van KB en VOB. Deel 1 is dit voorjaar gestart met een enquête in april /mei onder IBL medewerkers en directies van de basisbibliotheken over de ervaring met IBL-v en de gehanteerde tarieven.
–        Deel 2 na de zomer, over de strategische aspecten zoals de juridische en financiële verantwoordelijkheden en risico’s van IBL-v en clearinghouse van de partners in het stelsel.

In deze bijeenkomst rapporteren we over de uitkomsten van de schriftelijke enquête onder IBL medewerkers en directeuren en het advies van de werkgroep evaluatie over de te hanteren tarieven in 2022.

Aanmelden kan via deze link.