Lees verder
In de ledenvergadering van december 2020 is aangekondigd dat er in februari 2021 een extra ledenvergadering wordt gehouden.

Deze ledenvergadering wordt gebruikt voor de benoeming van nieuwe bestuursleden en voor het vaststellen van het onderdeel ‘vacatiegelden’ van de begroting 2021.
De ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 25 februari 2021.Deze ledenvergadering vindt online plaats. Over het precieze tijdstip informeren we jullie op een later moment.