Informatie
Bekijk alle items

Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant…

Lees meer

Bibliotheken en coronavirus (COVID-19)

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. Het streven is en blijft om bibliotheken, op een verantwoorde manier, zo open mogelijk te houden. Bekijk de landelijke maatregelen van de Rijksoverheid. En bekijk ook¬†de pagina 'Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur'. Jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar - 8 okt Op de pagina 'Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen'…

Lees meer

Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob Dinsdag 29 september is de stemming over de VSO. Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs…

Lees meer

Cao OB/KE: salarissen per 1 juli 2020

Op woensdag 8 juli is de alv van de VOB akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao OB/KE. Hiermee is de gezamenlijke cao OB/KE voor de bibliotheekbranche ingegaan op 1 juli 2020. In de nieuwe cao Openbare Bibliotheken/Kunsteducatie is een salarisverhoging van 3% afgesproken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Bekijk de nieuwe salaristabel per 1-1-2020 . Scholieren en studenten In het akkoord is verder afgesproken dat per 1 juli de jeugdschalen uit de cao OB, zoals die…

Lees meer

Aanpassingen cao

Er is een akkoord gesloten voor een nieuwe gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.  Het cao akkoord is gesloten op 8 juli 2020. In het akkoord zijn de afspraken op hoofdlijnen opgenomen. Deze afspraken worden verder uitgewerkt in de tekst van de cao OB/KE. Een aantal afspraken zijn al voldoende duidelijk om nu al toegepast te kunnen worden. Gebruikelijk is dat in de individuele arbeidsovereenkomsten in de bibliotheekbranche een bepaling is opgenomen dat de cao Openbare Bibliotheken van toepassing is,…

Lees meer

Zelfroosteren

Het maken van een rooster voor medewerkers en vrijwilligers kan een tijdrovende klus zijn. Een toenemend aantal bibliotheken maakt daarom gebruik van zelfroosteren. De roosterprogramma‚Äôs van Het Rooster en van MATT voorzien hierin en worden veel door bibliotheken gebruikt. Bibliotheken die hiervan gebruik gaan maken krijgen nu als VOB-lid gratis een aantal diensten. Online roosteren Beide roosterprogramma‚Äôs bieden daarnaast mogelijkheden voor urenregistratie, koppelingen met de salarisadministratie en het maken van overzichten. Handige opties die hun nut kunnen bewijzen bij de invoering…

Lees meer
Publicaties
Bekijk alle items
Omslag

Bibliotheekconvenant 2020 -2023

Omslag

Onderzoek certificering en organisatiekwaliteit van de bibliotheekbranche 2014-2018

Factsheet ‚ÄėLibraries and skills in the Netherlands’

Leenrecht onder de loep

Cao Openbare Bibliotheken – verlengd

Onze vereniging, Huis van de Bibliotheken, in 2018

Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie

Factsheet Toegang en bereik in 2016

Factsheet Meedoen in 2016

Factsheet Personeel en vrijwilligers in 2016

Factsheet Vaardigheden in 2016

Nieuwe samenwerkingen en meer in 2017

Onze vereniging in 2016

Poster Alles begint met taal

Praatplaat