Informatie
Bekijk alle items

Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant…

Lees meer

Aanscherping coronamaatregelen

Vanaf 29 september heeft het kabinet de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus landelijk verscherpt. Over de uitwerking van deze maatregelen voor bibliotheken heeft de VOB nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het streven is en blijft om bibliotheken, op een verantwoorde manier, zo open mogelijk te houden. Aangescherpte coronamaatregelen in bibliotheken Wat moet en kan er in bibliotheken nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt? Het is van belang hierover in gesprek te gaan met de eigen…

Lees meer

Bibliotheken en coronavirus (COVID-19)

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. Vanaf 29 september heeft het kabinet de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus landelijk verscherpt. Over de uitwerking van deze maatregelen voor bibliotheken heeft de VOB nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het streven is en blijft om bibliotheken, op een verantwoorde manier, zo open mogelijk te houden. Aangescherpte maatregelen per 29 september…

Lees meer

Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob Dinsdag 29 september is de stemming over de VSO. Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs…

Lees meer

Zelfroosteren

Het maken van een rooster voor medewerkers en vrijwilligers kan een tijdrovende klus zijn. Een toenemend aantal bibliotheken maakt daarom gebruik van zelfroosteren. De roosterprogramma‚Äôs van Het Rooster en van MATT voorzien hierin en worden veel door bibliotheken gebruikt. Bibliotheken die hiervan gebruik gaan maken krijgen nu als VOB-lid gratis een aantal diensten. Online roosteren Beide roosterprogramma‚Äôs bieden daarnaast mogelijkheden voor urenregistratie, koppelingen met de salarisadministratie en het maken van overzichten. Handige opties die hun nut kunnen bewijzen bij de invoering…

Lees meer

Aanpassingen cao

Er is een akkoord gesloten voor een nieuwe gezamenlijke cao OB/KE.  Akkoord cao OB/KE, juli 2020 Er is een akkoord gesloten voor een nieuwe gezamenlijke cao OB/KE. In het akkoord zijn de afspraken op hoofdlijnen opgenomen. Deze afspraken worden verder uitgewerkt in de tekst van de cao OB/KE. Een aantal afspraken zijn al voldoende duidelijk om nu al toegepast te kunnen worden. Deze afspraken zijn toegelicht in de nieuwsbrief van de VOB. Gebruikelijk is dat in de individuele arbeidsovereenkomsten in…

Lees meer
Publicaties
Bekijk alle items
Omslag

Bibliotheekconvenant 2020 -2023

Omslag

Onderzoek certificering en organisatiekwaliteit van de bibliotheekbranche 2014-2018

Factsheet ‚ÄėLibraries and skills in the Netherlands’

Leenrecht onder de loep

Cao Openbare Bibliotheken – verlengd

Onze vereniging, Huis van de Bibliotheken, in 2018

Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie

Factsheet Toegang en bereik in 2016

Factsheet Meedoen in 2016

Factsheet Personeel en vrijwilligers in 2016

Factsheet Vaardigheden in 2016

Nieuwe samenwerkingen en meer in 2017

Onze vereniging in 2016

Poster Alles begint met taal

Praatplaat