Informatie
Bekijk alle items

Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.  De looptijd van deze cao OB is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022. Bekijk hier de cao Openbare Bibliotheken 2020 - 2022 (pdf).   De VOB heeft overzichten gemaakt met veel gestelde vragen (faq) over de cao Openbare Bibliotheken 2020-2022: faq cao OB 2020-2022 (update 19 april 2022) Tekst cao OB Donderdag 24 februari 2022 hebben VOB, FNV en CNV (cao-partijen) overeenstemming bereikt over de…

Lees meer

Functiewaardering

Voor functiewaarderingen hebben de branches Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie het Functiehuis OB/KE laten ontwikkelen door Leeuwendaal. Functiehuis Het resultaat is een generiek functiehuis dat bruikbaar is voor beide sectoren en dekkend is voor alle functies binnen de organisaties in deze branches.In de cao Openbare Bibliotheken 2020 -2022 is in hoofdstuk 3 (artikel 13 en 14) afgesproken dat het functiehuis gebruikt dient te worden voor alle organisaties per 1 januari 2023. Bekijk de veel gestelde vragen (april 2022) Starterskit Voor de toepassing…

Lees meer

Bibliotheken en coronamaatregelen

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.  Door de sluiting van bibliotheken werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen speelt: bibliotheken zijn de motor van een vaardige samenleving!Ook in de politiek en media is daar veel aandacht aan besteed. Coronamaatregelen vanaf 15 maart Op 15 maart 2022 heeft het kabinet besloten om het thuiswerkadvies (maximaal de…

Lees meer

Netwerkagenda 2021-2023

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren. Daar zijn bibliotheken mee bezig.  En deze drie maatschappelijke opgaven staan beschreven in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. Netwerkagenda Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle tools, inspiratie en informatie. Tools In gesprekken en presentaties met stakeholders kan je gebruik maken van…

Lees meer

Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant…

Lees meer

Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob   Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben…

Lees meer
Publicaties
Bekijk alle items

Bibliotheekconvenant 2020 -2023

Onderzoek certificering en organisatiekwaliteit van de bibliotheekbranche 2014-2018

Factsheet ‘Libraries and skills in the Netherlands’

Cao Openbare Bibliotheken – verlengd

Onze vereniging, Huis van de Bibliotheken, in 2018

Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie

Factsheet Toegang en bereik in 2016

Factsheet Personeel en vrijwilligers in 2016

Factsheet Vaardigheden in 2016

Nieuwe samenwerkingen en meer in 2017

Poster Alles begint met taal