Informatie
Bekijk alle items

Bibliotheken en coronamaatregelen

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.  Door de sluiting van bibliotheken werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen speelt: bibliotheken zijn de motor van een vaardige samenleving!Ook in de politiek en media is daar veel aandacht aan besteed. Coronamaatregelen vanaf 28 november 2021 Op vrijdag 26 november zijn tijdens de persconferentie door het kabinetextra coronamaatregelen…

Lees meer

Collectieve zorgverzekeringen

De medewerkers en vrijwilligers van onze leden kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen bij Zilveren Kruis Achmea of VGZ. Deze collectieve zorgverzekeringen brengen voor de werkgever geen extra kosten mee: Zilveren Kruis Achmea collectieve zorgverzekering VGZ collectieve zorgverzekering Jouw voordeel De collectieve zorgverzekeringen brengen geen extra kosten mee en zijn een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden van jouw bibliotheekorganisatie. De zorgverzekeringen zijn beschikbaar voor alle medewerkers, inclusief vrijwilligers, zzp'ers, uitzendkrachten, payrollers en gezinsleden. Er is keuze uit een collectieve zorgverzekering bij…

Lees meer

Netwerkagenda 2021-2023

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren. Daar zijn bibliotheken mee bezig.  En deze drie maatschappelijke opgaven staan beschreven in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. Netwerkagenda Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle tools, inspiratie en informatie. Tools In gesprekken en presentaties met stakeholders kan je gebruik maken van…

Lees meer

Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant…

Lees meer

Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob   Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben…

Lees meer

Aanpassingen cao

Er is een akkoord gesloten voor een nieuwe gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.  Het cao akkoord is gesloten op 8 juli 2020. In het akkoord zijn de afspraken op hoofdlijnen opgenomen. Deze afspraken worden verder uitgewerkt in de tekst van de cao OB/KE. Een aantal afspraken zijn al voldoende duidelijk om nu al toegepast te kunnen worden. Gebruikelijk is dat in de individuele arbeidsovereenkomsten in de bibliotheekbranche een bepaling is opgenomen dat de cao Openbare Bibliotheken van toepassing is,…

Lees meer
Publicaties
Bekijk alle items
Omslag

Bibliotheekconvenant 2020 -2023

Omslag

Onderzoek certificering en organisatiekwaliteit van de bibliotheekbranche 2014-2018

Factsheet ‘Libraries and skills in the Netherlands’

Leenrecht onder de loep

Cao Openbare Bibliotheken – verlengd

Onze vereniging, Huis van de Bibliotheken, in 2018

Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie

Factsheet Toegang en bereik in 2016

Factsheet Meedoen in 2016

Factsheet Personeel en vrijwilligers in 2016

Factsheet Vaardigheden in 2016

Nieuwe samenwerkingen en meer in 2017

Onze vereniging in 2016

Poster Alles begint met taal

Praatplaat