VOB

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) faciliteert haar leden middels belangenbehartiging, vormgeven van goed werkgeverschap, en het organiseren van dialoog en kennisuitwisseling.

Op zoek naar informatie? Raadpleeg onze kennisbank.

Lees meer
Raadpleeg de kennisbank Zoek & vind
Informatie
Bekijk alle items

Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.  De looptijd van deze cao OB is van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024. Bekijk hier de cao Openbare Bibliotheken 2023 - 2024 (pdf). Cao Openbare Bibliotheken 2023-2024 in werking getreden Cao-partijen hebben de cao openbare bibliotheken 2023-2024 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW heeft de kennisgeving van ontvangst (kvo) verzonden op 2 mei 2023. Hiermee is de cao OB 2023-2024 op…

Lees meer

Functiewaardering

Voor functiewaarderingen hebben de branches Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie het Functiehuis OB/KE laten ontwikkelen door Leeuwendaal. Functiehuis Het resultaat is een generiek functiehuis dat bruikbaar is voor beide sectoren en dekkend is voor alle functies binnen de organisaties in deze branches.In de cao Openbare Bibliotheken 2020 -2022 is in hoofdstuk 3 (artikel 13 en 14) afgesproken dat het functiehuis gebruikt dient te worden voor alle organisaties per 1 januari 2023. Bekijk de veel gestelde vragen (april 2022) Starterskit / Functieboek Voor…

Lees meer

Jaarurensystematiek (JUS)

Met ingang van 1 januari 2022 is in de branche openbare bibliotheken een jaarurensystematiek (JUS) van toepassing. Hoe die JUS er uit ziet, is te lezen in hoofdstuk 7a van de cao openbare bibliotheken 2020-2022. Werkgevers moeten de JUS uiterlijk op 31 december 2022 implementeren. Met instemming van de or of pvt kan een werkgever een andere werktijdenregeling afspreken.  Er is een handleiding Jaarurensystematiek (JUS) beschikbaar met daarin een toelichting op de JUS, voorbeelden en antwoorden op (veel)gestelde vragen. Bekijk…

Lees meer

Coronaplan openbare bibliotheken

Hoe reageren de bibliotheken als er een nieuwe coronagolf komt? Met enkele protocollen voor de bibliotheken verwachten wij de tweede helft van 2022 weer een goede bijdrage te geven aan het bestrijden van corona en toch de nodige diensten te verlenen. In het bijgaande overzicht is visueel samengevat welke aanpak wij voorstaan. Wij bevinden ons in fase donkergroen, de preventieve fase waarin wij volledig open kunnen zijn, de basisadviezen hygiëne en gezondheid opvolgen en zorgdragen voor goede ventilatie. (laatste update…

Lees meer

Netwerkagenda 2021-2023

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren. Daar zijn bibliotheken mee bezig.  En deze drie maatschappelijke opgaven staan beschreven in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. Netwerkagenda Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle tools, inspiratie en informatie. Tools In gesprekken en presentaties met stakeholders kan je gebruik maken van…

Lees meer

Helpdesk werkgevers- en juridische zaken

Als lid van VOB kun je via de helpdesk jouw vragen over werkgevers- of juridische zaken voorleggen. Bijvoorbeeld over arbeidsovereenkomst en cao, arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden, auteursrecht, leenrecht en naburige rechten, en juridische vragen rond uitlening, bescherming persoonsgegevens etc. Hoe werkt het? Je ontvangt binnen 5 werkdagen een antwoord. Lukt dit onverhoopt niet dan nemen we contact met je op. Adviezen van de helpdesk zijn gratis voor onze leden. Voor werkgevers Omdat de VOB een werkgeversvereniging is die de belangen van…

Lees meer