Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Sociale verzekeringen

Werknemersverzekeringen gelden voor alle werknemers in loondienst die in Nederland werken en deelname is verplicht.

Zowel de werkgever als de werknemer betalen hiervoor premie. Het deel van de werknemer wordt door de werkgever ingehouden op het loon. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever een premiekorting krijgen.

Premiekorting jongere werknemers

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 een premiekorting van 3.500 euro krijgen als een werkgever een jongere werknemer (van 18 t/m 26 jaar) aanneemt die een WW- of bijstandsuitkering ontvangt.Voorwaarde is wel dat het moet gaan om een dienstverband van minimaal een half jaar en een werkweek van ten minste 32 uur. 

De premiekorting bedraagt 3.500 euro per jaar. Voor jongeren die de werkgever aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvangt hij de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. De werkgever ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar. Wanneer? De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die de werkgever vanaf 1 januari 2014 aanneemt. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

Premiekorting arbeidsgehandicapte of oudere werknemer

De werkgever die een arbeidsgehandicapte, een werknemer met een WIA-uitkering of een oudere werknemer (vanaf 50 jaar) met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering in dienst neemt komt in aanmerking voor een tijdelijke premiekorting op de WIA/WAO- en WW-premie. De werkgever die een oudere werknemer (vanaf 50 jaar) in dienst neemt die twee jaar niet heeft gewerkt en een uitkering heeft volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW) komt ook in aanmerking voor een premiekorting.

Hogere premie tijdelijke werknemers ZW

Vanaf 1 januari 2014 betalen middelgrote en grote werkgevers hogere premies voor de Ziektewet (ZW) wanneer tijdelijke werknemers arbeidsongeschikt zijn op het moment van uit dienst treden.
Voorheen betaalde de werkgever alleen een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband. Vanaf 1 januari betaalt de werkgever deze premie ook voor tijdelijk personeel. Op deze manier worden werkgevers meer verantwoordelijk voor de re-integratie van hun tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017