Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Privacy

Ook op het werk hebben werknemers recht op privacy. Werkgevers moeten zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waakt over de privacy van werknemers en de manier waarop werkgevers met persoonsgegevens omgaan.

Checklist

Omdat organisaties niet altijd zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun werknemers heeft het CBP op 28 januari 2014, de internationale Dag van de Privacy, een aantal checklists gepubliceerd over het gebruik van persoonsgegevens van werknemers.

De checklists, gericht op organisaties en hun werknemers, behandelen de privacyaspecten bij:

 • cameratoezicht op de werkvloer;
 • ziekte van de werknemer;
 • screening en controle via social media;
 • en de wettelijke regels voor screening.

Voor algemene informatie over privacy en de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u ook terecht op de websites CBPweb.nl en MijnPrivacy.nl.

Ingehuurd personeel

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft bekendgemaakt dat het maken van een kopie van het identiteitsbewijs van ingehuurd personeel verboden is. De Belastingdienst heeft na optreden van het CBP het beleid per 1 januari 2014 gewijzigd en informeert bedrijven nu dat het maken van een kopie paspoort niet noodzakelijk en daarmee in strijd met de wet is.
Het verwerken van persoonsgegevens is volgens de wet namelijk alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. En als u personeel inhuurt of werk uitbesteedt, is dit dus niet langer het geval. Vanaf 1 januari 2014 kunt u de identiteit van een ingehuurde kracht aantonen op basis van persoonsgegevens die u in de administratie opslaat. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaatsgegevens; 
 • geboortedatum; 
 • BSN; 
 • nationaliteit; 
 • soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs; 
 • een specificatie van de gewerkte uren; 
 • de eventuele aanwezigheid van een verblijfs- of werkvergunning of VAR;
 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het uitlenende bureau.
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017