Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Loonkosten

U vindt hier informatie over de ontwikkeling van loonkosten.

Pensioenafdracht en verhoging salaris - aug 2015

Wat zijn de gevolgen door de salarisverhoging per 1 januari 2015, de verhoging van de eindejaaruitkering en de eenmalige uitkering in september?:

  • De salarisverhoging en verhoging van de eindejaarsuitkering dienen te worden meegenomen in de berekeing van de premies voor dit jaar. Werkgevers dienen voor alle werknemers die op 1 januari 2015 in dienst waren via het werkgeversportaal (of op een andere afgesproken manier) per 1 januari 2015 een nieuw salaris in te voeren. De premies worden dan vanzelf herberekend.
    Dit hoeft echter niet voor werknemers die dit jaar met pensioen zijn gegaan. Voor hen zal het pensioenfonds zelf de salarissen handmatig aanpassen en vervolgens via de uitkering corrigeren.
  • De eenmalige uitkering valt inderdaad NIET onder de pensioendefinities. Hierover hoeft dus ook geen premie te worden afgedragen.

Nieuwe rekentool arbeidskosten - april 2015

De VOB vraagt uw medewerking voor het vullen van F3, de nieuwe rekentool arbeidskosten. F3 biedt bibliotheken de mogelijkheid op organisatieniveau de financiële gevolgen van scenario's voor reorganisaties te laten doorrekenen.

Download hier de excel voor gegevensexporten. Download het Excel bestand tweemaal; één voor 2104 en één over 2015. Bekijk de 10 meest gestelde vragen met de antwoorden.

De gegevens worden vervolgens verwerkt door Pointlogic. Pointlogic heeft in een overeenkomst met de VOB verklaard zich strikt te houden aan alle geldende privacy regels.

Wettelijk minimumloon

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) past twee keer per jaar de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en het daarvan afgeleide minimumjeugdloon aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Bekijk de hoogte van het minimumloon op SZW.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017