Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Loonkosten

Ontwikkeling van loonkosten.

Minimumloon en –jeugdloon - juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar (was: 22 jaar) recht op het volledige wettelijke minimumloon. Dit wettelijk minimum bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand. Hiermee komen de eerste vijf treden van de jeugdschalen bij leeftijd 21 jaar van de salaristabel uit de cao Openbare Bibliotheken te vervallen. De zesde trede (€1805,-) van de jeugdschaal bij leeftijd 21 jaar is hoger dan het wettelijke minimumloon en blijft van toepassing.

Verder gaat het wettelijk minimumjeugdloon komend jaar omhoog voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar volgens onderstaand schema. Vanaf 1 juli hebben 20-jarigen recht op 80% van het wettelijk minimumloon, 19-jarigen krijgen 60%, 18-jarigen 50%, 17-jarigen 39,5%, 16-jarigen 34,5% en 15-jarigen 30%. De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) compenseert werkgevers voor de gestegen loonkosten.

Wettelijk minimumloon

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) past twee keer per jaar de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en het daarvan afgeleide minimumjeugdloon aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Bekijk de hoogte van het minimumloon op SZW.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 06 juni 2019