Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Modellen

De VOB heeft verschillende instrumenten en modellen ontwikkeld die het werkgevers eenvoudiger maken om invulling te geven aan eigentijds werkgeverschap.

Als u bent ingelogd, treft u in de rechterkolom modellen arbeidsovereenkomsten aan.

Modellen arbeidsovereenkomsten

Een zorgvuldige afweging en formulering van afspraken bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst zijn essentieel om eventuele meningsverschillen in een later stadium te voorkomen.

Proeftijd

Het is (vanaf 1 januari 2015) niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een contract dat een half jaar of korter duurt. Werkgevers mogen ook geen proeftijd opnemen in opvolgende contracten, tenzij er voor het opvolgende contract andere vaardigheden of verantwoordelijkheden zijn vereist.

Let op: In de cao OB wordt afgeweken van de huidige regeling in de wet. Gedurende de looptijd van de cao mag deze afwijking worden gehandhaafd. Ook op arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn gekomen voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 blijft de cao OB van toepassing.

 

 

Model protocol bij arbeidsconflict

Waar mensen samenwerken, kan een conflict ontstaan. Door een (dreigend) arbeidsconflict kan een werknemer zich niet meer in staat achten te kunnen werken. Als u bent ingelogd treft u in de rechterkolom een 'Protocol bij arbeidsconflict' aan.

Model reglement bij ongewenst gedrag

In elke werkomgeving kunnen zich situaties voordoen in de omgang tussen werknemers die als ongewenst worden beschouwd. Als u bent ingelogd treft u in de rechterkolom een 'Model reglement bij ongewenst gedrag' aan. Doel van dit reglement is te waarborgen dat de werknemers zo goed mogelijk worden beschermd tegen alle vormen en gevolgen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en/of discriminatie, binnen of verband houdend met de werksituatie.

Model protocol bij verzuim

Van ziekteverzuim is sprake als een werknemer door een aantoonbare ziekte of gebrek ongeschikt is voor de uitvoering van het werk. Ook kan een werknemer arbeidsongeschikt zijn als gevolg van ziekte door zwangerschap of bevalling. Als u bent ingelogd treft u in de rechterkolom een 'Verzuimprotocol' aan.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 17 januari 2018