Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Vernieuwing cao Openbare Bibliotheken

De looptijd van de cao Openbare Bibliotheken is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019.

De onderhandelingsdelegatie van de VOB (werkgevers) zit in de Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) voor het voeren van de onderhandelingen.

Gewijzigde cao-artikelen algemeen verbindend verklaard - mei 2017

De per 1 januari 2017 gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken zijn eind april 2017 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant

Het betreft artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst), artikel 27 (Vakantierecht), artikel 1 Bijlage A (Begripsbepalingen), de Salaristabel 2017 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken) en artikel 1 Bijlage D (Definities). 

Wij hebben de gewijzigde artikelen voor u op een rijtje gezet.

Akkoord aanpassingen cao in 2017 - jan 2017

De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2017. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is het cao-akkoord definitief.

Bestuur positief over principeakkoord - jan 2017

Het bestuur van de VOB heeft op woensdag 4 januari het principeakkoord met een positief advies ter stemming voorgelegd aan onze cao gebonden werkgevers. Zij hebben tot en met woensdag 18 januari om hun stem uit te brengen. Wij verwachten rond deze periode ook te horen of de achterbannen van FNV Publiek Belang en CNV Connectief akkoord zijn.

Afspraken principe-akkoord - dec 2016

In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 6 december 2016 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2017.

Naast deze afspraken willen de cao-partijen enkele tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen doorvoeren. Bekijk hier de gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken

Bekijk hier het principeakkoord 2017 en de nieuwe salaristabel 2017.

Gewijzigde artikelen avv - juli 2016

De gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken per 1 januari 2016 zijn eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard (avv) en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft artikel 75 (Eindejaarsuitkering / instellingsgebonden gratificatieregeling) en de Salaristabel 2016 (artikel 9 van Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken). Bekijk hier de gewijzigde artikelen van de cao Openbare Bibliotheken.

De per 1 januari 2016 gewijzigde artikelen van de Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk zijn ook eind juni 2016 algemeen verbindend verklaard en en geplaatst in de Staatscourant. Het betreft twee artikelen inzake de bijdrage van de werkgever die in 2016 opnieuw is vastgesteld op 0,2% van de bruto loonsom per jaar. Bekijk hier de fondsen-cao SBW met de tussentijdse wijzigingen.

Sociaal contract en loonruimte - dec 2015

De cao-ledenvergadering van de VOB stemt in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte 2016.

 

 

Principeakkoord cao 2015-2019

Op maandag 11 mei 2015 hebben cao-partijen een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao Openbare Bibliotheken en een sociaal contract. Bekijk voor de veranderingen het communiqué van de sociale partners.

De nieuwe cao kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015-30 juni 2019, net als het sociaal contract.

Sociaal contract

Cao-partijen zijn meerjarige afspraken in de vorm van een sociaal contract overeengekomen. De kern van deze meerjarige afspraken is de gedeelde visie van cao-partijen op de toekomst van de arbeidsverhoudingen in de bibliotheekbranche met vijf aandachtspunten:

  1. Samen presteren: hoe vinden we een optimale match tussen organisatiedoelstellingen en de bijdragen van de werknemers om tot de beste resultaten te komen?
  2. Balans werk en privé: hoe organiseren wij het werk in de bibliotheek?
  3. Ruimte geven: hoe richten we de cao Openbare Bibliotheken in voor meer flexibiliteit?
  4. Duurzame inzetbaarheid binnen de bibliotheek: hoe bereiken we verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij werknemers gefaciliteerd door werkgevers?
  5. Samen winnen: hoe bereiken we participatie van werknemers op alle niveaus in de organisatie?
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 03 mei 2017