Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Pensioen

Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) voert de pensioenregeling uit voor openbare bibliotheken.

Geen overeenstemming over pensioenregeling 2017 - dec 2016

Op 29 november hebben sociale partners uitvoerig overleg gehad met het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) over de pensioenregeling in 2017. Uiteindelijk hebben sociale partners en POB geen overeenstemming kunnen bereiken over een pakket maatregelen waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Onderhandelingen binnen COAOB - sept 2016

OP 27 september zijn de sociale partners in gesprek met het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) gegaan. Gesproken is over het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het POB dat door bureau Westerbrink wordt uitgevoerd.
Met het onderzoek geven de sociale partners en het POB uitvoering aan een afspraak die komt uit de opdrachtaanvaardingsovereenkomst uit 2015. Sociale partners hebben Inge Bakker van Montae gevraagd hen te ondersteunen rondom dit onderzoek.

Kerncijfers POB 2016 - jan 2016

De pensioenpremie en andere relevante kerncijfers voor 2016 voor het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) zijn door het pensioenfondsbestuur vastgesteld.
Belangrijke kerncijfers POB voor 2016 zijn:

  • De pensioenpremie bedraagt 19,7% van het pensioengevend salaris;
  • De franchise bedraagt €13.877,-.

Kijk op www.pob.eu voor meer informatie.

Bedenktijd vervroegd pensioen - apr 2015

Partijen in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben in hun vergaderingen van 19 maart en 10 april 2015 een besluit genomen over de ingangsdatum van vervroegd pensioen in verband met de beëindiging van de VPL-regeling.
Het besluit houdt in dat werknemers die vervroegd pensioen hebben aangevraagd voor 15 april, na ontvangst van de definitieve berekeningen, tot 31 mei bedenktijd krijgen over het besluit om daadwerkelijk met vervroegd pensioen te gaan op 15 juni.

Kerncijfers POB 2015 - jan 2015

De pensioenpremie en andere relevante kerncijfers voor 2015 voor het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) zijn door het pensioenfondsbestuur vastgesteld. De belangrijke kerncijfers POB voor 2015 zijn:

  • De pensioenpremie bedraagt 19,5% van het pensioengevend salaris.
  • De franchise bedraagt €13.545,-.
  • In 2015 wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar.

Kijk op pob.eu voor meer informatie.

Actuele ontwikkelingen rond pensioenen OB - jan 2015

De VOB heeft in de notitie 'Toelichting wijzigingen pensioenregeling in 2015', die tot stand is gekomen in samenwerking met het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB), de veranderingen in de pensioenregeling voor u op een rij gezet.
U kunt binnenkort ook meer informatie van het POB verwachten, heeft het POB ons beloofd.

Maximaal pensioengevend salaris

De VOB heeft u gewezen op wijzigingen in pensioenregeling van Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) zoals maximering van pensioengevend salaris tot € 100.000. Onze verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer heeft met enkele bibliotheken contact gehad over deze kwestie.
Hier kunt u bekijken wat Concordia de Keizer voor u kan betekenen als u een medewerker heeft die boven het pensioengevend salaris uitkomt. Bekijk de afsprakenkaart dienstverlening 'Netto Pensioen' voor meer informatie (eerst even inloggen).

Gevolgen afschaffing VPL-regeling - dec 2014

Sociale partners hebben in het COAOB van 24 november 2014 besloten de VPL-regeling af te schaffen per 1 januari 2015. VPL staat voor 'Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie Levensloopregeling'.

In bijgevoegde notitie 'Gevolgen afschaffing VPL-regeling per 1 januari 2015' leest u wat dit betekent en wat hiervan de gevolgen zijn.

Informeren medewerkers

Het is van belang uw medewerkers die overwegen binnen afzienbare tijd met pensioen te gaan hiervan op korte termijn over te informeren. Nu de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar, betekent dit dat werknemers die vóór hun 67-ste AOW gaan ontvangen en tevens vanaf dat moment ouderdomspensioen (en eventueel partnerpensioen) willen ontvangen tijdig (minimaal twee maanden ervoor) hun pensioen moeten aanvragen.
Nadere berichtgeving hierover ontvangt u binnenkort van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017