Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen, artikel 78

Loonruimte

  1. Gedurende de looptijd van de cao is er jaarlijks 1,75% loonruimte beschikbaar. Jaarlijks zullen partijen onderhandelen over de wijze waarop de loonruimte wordt ingezet.

  2. Indien economische omstandigheden of overheidsbeleid daartoe aanleiding geven, treden partijen op onderbouwd verzoek van een van beide partijen in overleg over de loonruimte zoals bedoeld in lid 1.


Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017