Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen, artikel 75

Ontheffing

De contractpartners kunnen in bijzondere gevallen ten aanzien van te sluiten arbeidsovereenkomsten gezamenlijk ontheffing verlenen van het in deze cao bepaalde, onder de voorwaarden zoals gesteld in Bijlage M en onverminderd het bepaalde in het BW.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017