Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk XIII Einde dienstverband, artikel 71

Overlijden van de werknemer

  1. Ingeval van overlijden van de werknemer wordt het salaris uitbetaald tot en met de dag van overlijden.

  2. Zo spoedig mogelijk na het overlijden wordt aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer bedoeld in artikel 7:674 lid 3 van het BW, een bedrag uitgekeerd, gelijk aan het salaris over drie maanden, vermeerderd met een bedrag aan vakantietoeslag voor hetzelfde tijdvak en vermeerderd met een bedrag gelijk aan de waarde van de ongebruikte vakantiedagen van de overleden werknemer.

  3. Maatstaf van berekening is het salaris van de werknemer in de maand van zijn overlijden en het voor hem geldende bedrag aan vakantietoeslag, eveneens in de maand van zijn overlijden. 


Het op deze wijze berekende bedrag wordt in voorkomend geval vermeerderd met de bedragen van de over drie maanden voorafgaand aan het overlijden van de werknemer toegekende toelage onregelmatige dienst en in voorkomende gevallen verminderd met het bedrag van een uitkering bij overlijden krachtens het BW.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017