Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk X Vergoeding kosten en gratificaties, artikel 63

Instellingsgebonden gratificatieregeling

  1.  a.   De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad, dan wel de  personeelsvertegenwoordiging overeenkomen (een deel van) de structurele eindejaarsuitkering ex artikel 76 van de cao te bestemmen ten behoeve van (de uitbreiding van) een instellingsgebonden gratificatieregeling.

    b.   De vereiste instemming als bedoeld onder a heeft zowel betrekking op: 

    • het (voorgenomen) besluit van de werkgever (een deel van) de structurele eindejaarsuitkering ex artikel 76 van de cao ten behoeve van een instellingsgebonden gratificatieregeling te bestemmen, 

    alsook op 

    • de inhoud van de instellingsgebonden gratificatieregeling.

  2. De werkgever zal uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar de ondernemingsraad, dan wel de  personeelsvertegenwoordiging ex artikel 67 van de cao, vertrouwelijk inzicht geven in de omvang en de (volledige) besteding van de ten behoeve van de instellingsgebonden gratificatieregeling bestemde middelen.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017