Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk X Vergoeding kosten en gratificaties, artikel 62

Jubileumgratificatie

 1. Aan de werknemer wordt een gratificatie wegens 25-jarig dienstjubileum toegekend ter hoogte van de helft van zijn maandsalaris en bij zijn veertig- en vijftigjarig dienstjubileum ter hoogte van zijn gehele maandsalaris.

 2. Onder het maandsalaris wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen de vakantietoeslag over een maand en het bedrag, dat gemiddeld per maand aan toelage onregelmatige diensten is genoten, gemeten in de periode van drie maanden voorafgaande aan het jubileum.

 3. Voor de bepaling van het aantal jaren m.b.t. de toekenning van de jubileumgratificatie, tellen 
  • de jaren in dienstverband doorgebracht bij een werkgever onder de werkingssfeer van de cao;Voor de bepaling van het aantal jaren m.b.t. de toekenning van de jubileumgratificatie;

   alsmede

  • de diensttijd doorgebracht bij diens rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers;

   alsmede

  • de diensttijd doorgebracht bij een gemeentelijke bibliotheek direct voorafgaand aan een privatisering.


Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017