Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Hoofdstuk X Vergoeding kosten en gratificaties, artikel 61

Verhuiskosten/Reiskosten woon-werkverkeer

De werknemer heeft recht op vergoeding van verhuiskosten, alsmede op een tegemoetkoming woon-werkverkeer overeenkomstig de bij deze cao behorende bijlagen I en J: de Regeling vergoeding verhuiskosten en de Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer.

 

 

Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017